Ukorak s vremenom

SRETAN IMENDAN FRA ANDRIJA!

 

imendan

Lijepo ime majka sinu dala,

Po svetom ga apostolu zvala –

I u hramu Bogu prikazala.

Sine mili, putem križa idi,

Imena se Božjeg ne postidi,

Po žrtvi se pravi čovjek vidi.

Ljubi Boga, ljubi Domovinu,

Stijeg je dika hrvatskome sinu –

Pradjedovsku naslijedi vrlinu.

Tako Majka… Sin se Bogu dao

Herceg kamom kao svijeća sjao,

Dobrim djelom ime upisao

I stvarao čuda trudnom rukom.

Živjet će mu spomen među pukom,

Nebo će ga kitit slavolukom.

Marija Dubravac