Aktivnosti (tečajevi i izložbe)

Raspored

RASPORED NAPRETKOVIH DJELATNOSTI KROZ TJEDAN

PONEDJELJAK:

17,00 – 18,30 – Škola baleta
18,30 – 22,00 – Pilates
17,30 – 20,30 – Škola harmonike i klavijatura
18,00 – 20,00 – Plesni klub Napredak – Aerobic
18,00 – 19,30 – Tečaj njemačkog jezika A1
18,30 – 20,00 – Tečaj talijanskog jezika A1
18,30 – 20,00 – Tečaj engleskog jezika A1
18,30 – 20,30 – Tečaj crtanja i slikanja
19,00 – 20,30 – Tečaj računalstva
20,00 – 22,00 – Proba Folklorne skupine
18,00 – 20,30 – Proba Zbora „Pro musica”

UTORAK:

17,00 – 20,30 – Škola baleta
20,30 – 21,30 – Pilates
18,00 – 20,00 – Likovna radionica za djecu
17,30 – 20,30 – Škola harmonike i klavijatura
16,00 – 18,00 – Škola gitare
19,00 – 20,00 – Škola klavira
18,00 – 19,30 – Tečaj njemačkog jezika A1
19,30 – 21,00 – Tečaj njemačkog jezika A2
18,00 – 20,30 – Probe Klapa: Krš, Drača i Narenta
17,00 – 19,00 – Sastanak članica Udruge „Hrvatska žena”u HNŽu

SRIJEDA:

17,00 – 21,00 – Škola baleta
18,00 – 20,00 – Plesni klub Napredak – Aerobic
18,30 – 20,00 – Tečaj talijanskog jezika A1
18,30 – 20,00 – Tečaj engleskog jezika A1
18,30 – 20,00 – Tečaj engleskog jezika A2
17,30 – 20,00 – Škola harmonike i klavijatura
19,00 – 20,00 – Sastanci Upravnog odbora Napretka

ČETVRTAK:

10,00 – 11,00 – Sastanak članica Udruge „Hrvatska žena”u HNŽu
17,00 – 18,30 – Škola baleta
18,30 – 22,00 – Pilates
17,30 – 20,30 – Škola harmonike i klavijatura
20,00 – 21,30 – Škola gitare
19,00 – 20,00 – Škola klavira
20,00 – 22,00 – Proba Folklorne skupine
18,00 – 20,00 – Likovna radionica za djecu
18,00 – 19,30 – Tečaj njemačkog jezika A1
19,30 – 21,00 – Tečaj njemačkog jezika A2
19,00 – 20,30 – Tečaj računalstva
18,00 – 20,30 – Probe Klapa: Krš, Drača i Narenta

PETAK:

17,00 – 19,30 – Škola baleta
19,30 – 20,30 – Pilates
18,00 – 20,00 – Plesni klub Napredak – Aerobic
18,15 – 19,30 – Radionica za djecu na njemačkom jeziku
18,00 – 19,30 – Tečaj engleskog jezika A2

Predsjednik HKD Napredak Mostar
prof. dr. fra Andrija NIkić

Mostar, siječanj 2014.