Ukorak s vremenom

POZIV ZA PRIJAVE

TEČAJ RAČUNALSTVA

Grupa započinje sa radom čim se prijavi potreban broj polaznika.

Program pouke obuhvaća: Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Power Point 2010, Access 2010, uvod u Internet, WWW.

Nastava se izvodi u dvorani sa 10 novih računala i traje 40 sati.

Nakon prijave profesori će održati provjeru vašeg dosadašnjeg znanja i na osnovu toga formirati grupe. Nastava se održava, prema dogovoru, dva puta tjedno u večernjim satima.

Po završetku uspješnim će se polaznicima izdati potvrda o završenom tečaju računalstva.

Zainteresirani se mogu prijaviti osobno u prostorijama HKD „Napredak”- u ulici K. M. V. Humskog (bivša Liska br. 2) ili na telefon 036/323-310 i na e-mail: hkd.napredak.mostar@gmail.com

Očekujemo Vaš dolazak i pravovremene prijave!

Mostar, ožujak 2014.