Priopćenja

Povodom smrti Vašeg predsjednika dr. Jakova Pehara

HRVATSKA AKADMEIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
SA SJEDIŠTEM U MOSTARU
88000 MOSTAR, p.p. 17
www hkd-napredak-mostar.ba
e-mail: nikic.andrija@tel.net.ba
Br. 15/2021.

HRVATSKOJ AKADEMIJI ZA ZNANOST I UMJETNOSTI

Povodom smrti Vašeg predsjednika dr. Jakova Pehara, Vama i prijateljima izražavam sućut!

Čim sam saznao  da je preminuo Predsjednik Hrvatske akademije za znanost i umjetnosti u BiH  dr. Jakova Pehara u 93. godini ovozemljskoga života pomolio sam se za pokoj njegove duše!

Budući da sutra u popodnevnim satima mi hercegovački fratri s pukom slavimo svetu misu na Širokom Brijegu za ubijene hercegovačke fratre, tene mogu sudjelovati u sprovodu, upućujm Vam iskrenu sućut.

Kao fratar i svećenik, vašim srcima, ožalošćeni članovi Akademije,

želim krila da iz ovoga prolaznoga svijeta,  uz Božju snagu,

poletimo u svijetlo ljubavi Božje.
Uskrsnuće je naša vjera,

ponovni susret naša nada,

molitva je znak naše ljubavi i odanosti.

ČlanovimaAkademije i prijateljima puno životne snage,

a usnulom  Jakovu vječni pokoj u krilu Očevu želi

hazuba

fra Andrija Nikić, predsjednik HAZU
Mostar, 6. veljače 2021.