Aktivnosti (tečajevi i izložbe)

Photoshop design

O B A V I J E S T

Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Mostaru, potaknuto traženjem brojnih osoba, organizira tečaj photoshop design

prilagođeno mlađim uzrastima

/osnovni, srednji i napredni stupanj/

 

Photoshop je specijalizacija u izradi ilustracija. Specijalizacija nudi neočekivano znanje, a Photoscapeu su ciljana publika fejsbukovače.

Unatoč tome što je cijena digitalnim fotoaparatima sve niža s obzirom na performanse, mnogi se još uvijek drže za analognu fotografiju. Postoje razni argumenti za analognu fotografiju – najučestaliji je omjer kvaliteta – cijena. Mnoge početnika i amatere više zanima neposrednost digitalnog fotografiranja i ne zanima ih potencijal koji u kvalitativnom smislu ima analogna fotografija. Savjetujemo svima koji posjeduju neki primjerak kvalitetne analogne opreme je da ga čuvaju još neko vrijeme, jer će možda poželjeti fotografirati i sa analognim materijalima. Ako ne posjedujete ništa od analogne opreme, možda će vas zanimati kako izraditi Cameru obscuru od jednostavne kutije, komada aluminijske folije i jedne role filma, što može biti početak zanimljivog putovanja kroz povijest fotografiranja…

Zahvaljujući sve većoj dostupnosti kvalitetne digitalne opreme i analogna specijalizirana oprema postaje sve jeftinija i dostupnija (velikoformatne kamere, panoramski fotoaparati…) što omogućuje sve većem broju nadarenih pojedinaca da izraze svoje sklonosti kroz vrhunsku opremu. Većina alata, efekata, filtera i podešavanja koja se nalaze u Photoshopu vuku imena i metode direktno iz tamne komore. Većina stvari koja se rade u PS-u mogu se napraviti i u analognoj fotografiji; bilo u procesu snimanja, razvijanja ili post- i pre-produkciji. U školi se nauči od slabe podloge učiniti najviše – kako bi se postigli određeni efekti. Pokušajte i ostat ćete ugodno iznenađeni.

Tečaj započinje usvajanjem osnovnih znanja rada i upotrebe aplikacije za grafički dizajn i obradu fotografija do završnoga stupnja. Trajanje tečaja je 30 sati. Po završetku uspješnim kandidatima izdaje se odgovarajući dokument o završenom tečaju.

Zainteresirani se mogu prijaviti do 31. ožujka tekuće godine u prostorijama HKD „Napredak”- u ulici Kneza Mihovila V. Humskog (bivša Liska br. 2) ili na telefon 036/323-310.

Očekujemo Vaš dolazak i pravovremene prijave!

Dobro došli!

Predsjednik HKD „Napredak” Mostar

Prof. dr. fra Andrija Nikić

Mostar, 10. 3. 2011