Priopćenja

Molitva za hrvatske uznike u Haagu

Dragi prijatelji,

Hrvatsko kulturno drutvo Napredak iz Mostara sa svojih 1325 člknova i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Mostaru sa svoja 23 člana potiče na molitvu za hrvatske uznike u Haagu. Molimo da ste dogodi 16. listopada 2012., dan oslobađanja haaških uznika. Očekujući njihovo oslobađanje, želi svako dobro hrvatskom narodu – uz pozdrav fra Andrija Nikić, predsjednik