Izvješće o radu i poslovanju za 2013. godinu

HKD NAPREDAK MOSTAR
Kneza M. Viševića Humskog bb
88 000 Mostar

Ur. br. 6/2013

Izvješće o radu i poslovanju
HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA „NAPREDAK” MOSTAR
za 2013. godinu

Uvod:

1. Hrvatsko kulturno društvo ,,Napredak” Mostar utemeljeno je davne 1902., a obnovljeno dana 14. studenoga 1990. godine. Sjedište Društva je u Mostaru, ulica Kneza Mihovila Viševića Humskog (bivša Liska br.2). Tel./faksovi Društva su: 036-323-310 i 036- 323-111.

2. Hrvatsko kulturno društvo ¸¸Napredak” Mostar poslovanje obavlja preko slijedećih poslovnih banaka: UniCredit Zagrebačka Bank broj: 3381002201980532 na kojoj Društvo ima otvoren Račun u konvertibilnim markama i devizni račun broj: 7000-48-06-17093-8 i Reiffeissen banci Mostar broj: 1610200044980065 za konvertibilne marke. Prilozi se koriste isključivo za potpomaganje i stipendiranje nadarene a siromašne učeće mladeži koja ispunjava uvjete PRAVILA o načinu i kriterijima za stipendiranje – odnosno primanje potpora učenika i studenata.

3. Hrvatsko kulturno društvo ,,Napredak” Mostar registrirano je kod Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegovačko-neretvanske županije u Mostaru, Udruga građana pod nazivom: Hrvatsko kulturno društvo,,Napredak” Mostar, skraćeni naziv je: H.K.D.,,Napredak” Mostar.

4. Upis je izvršen pod registarskim brojem R – 135/99, knjiga I (prva) Registra, dana 15. studenog 1999. godine. Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave broj: 03-03-05-UP1- 182/06 od 18.12. 2006. godine prihvaćen je novi Statut Društva.

5. Osnovni cilj i sadržaj djelatnosti Društva je: – kulturno, prosvjetno, ekonomsko jačanje, te socijalno podizanje hrvatskog naroda; promicanje hrvatske duhovnosti i svijesti razvijanjem svih kulturnih vrednota Hrvata; čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskog jezika, poticanje njegove uporabe u obitelji, javnom i kulturnom životu, školama i sredstvima javnog priopćavanja; očuvanje, njegovanje i unapređenje kulturnog blaga Hrvata; promicanje kulturno-povijesne tradicije hrvatskog naroda u cjelini; očuvanje i promicanje narodnih igara, plesova i običaja; organiziranje i poticanje kazališnog amaterizma; organiziranje i poticanje glazbeno amaterske djelatnosti; promicanje hrvatske književnosti i poezije; rad na prikupljanju i klasifikaciji etnografskog blaga Hrvata sa područja BIH i Hrvatske; skrbi se za obnovu i razvoj kulture, znanosti, prosvjete i športa hrvatskog naroda u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu; radi na zaštiti prostornog i urbanističkog blaga Hrvata; ostvaruje suradnju sa svim Društvima, Udrugama i pravnim osobama na području djelovanja i šire, te obavlja i druge djelatnosti propisane Statutom Društva.
Temeljna djelatnost Društva su potpore i stipendije za nadarene a siromašne studente koji ispunjava uvjete PRAVILA o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika i studenata, koja su anex Statutu Društva.

6. Podaci o aktivnostima

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Društvo se maksimalno zalagalo da okupi mladež sa prostora Grada Mostara pa i šire. U navedenom razdoblju u Društvo se učlanilo novih 45 članova uglavnom studenata i na kraju godine Napredak ima 1332 člana.

U istom razdoblju Napredak je održao 18. javnih manifestacija – Tribina koje navodimo:

1. Svečana dodjela diploma za 20 djelatnika Srednje ekonomske škole – 1/2013.
2. Svečana dodjela diploma za 15 polaznika engleskog i njemačkog jezika – 1/2013.
3. Svečana dodjela diploma za 10 polaznika talijanskog jezika – 2/2013.
4. Zajednička Uskrsnica – Isus usta slavni… Aleluja, 19. ožujka 2013.
5. Susret u povodu pogibije branitelja hrvatske državnosti Petra Zrinjskog i Frana Krste Frankopana. (održan 30. travnja 2013).
6. Izložba – Skriveno blago moje majke, održana 8. svibnja u suradnji sa Udrugom žena.
7. Križni put Hrvata Hercegovine, održano u Međugorju 15. svibnja 2013.
8. Svečana dodjela diploma za 8 polaznika tečaja njemačkog jezika. (16. svibnja 2013.)
9. Svečana dodjela diploma za 8 polaznika tečaja engleskog jezika. (22. svibnja 2013.)
10. Svečana dodjela diploma za 9 polaznika tečaja talijanskog jezika. (27. svibnja 2013.)
11. Izložba slika sudionika Škole crtanja i slikanja pod vodstvom Željka Marića (odr. 27. svibnja).
12. Izložba dječjih likovnih radova pod vodstvom Mirjane i Marija Naletilić (odr. 6. lipnja).
13. Svečana dodjela diploma za završeni tečaj njemačkog jezika za djecu i predstava Crvenkapice na njemačkom jeziku. (održano 14. lipnja).
14. Dan zahvalnosti – u povodu završetka školske 2012.72013. (održano 19. lipnja).
15. Predstavljanje knjige dr. Ivana Jurića – Neretvanski žrtvoslov, Metković 2013.
16. Blagoslov spomen ploča te predstavljanje knjige Josipa Jurčevića – Slučaj Perković. (održano 14. studenog).
17. Susret u povodu obilježavanja imendana Kraljice Katarine Kosača – Rijetki vjerski događaji na našem području. (U suradnji sa Udrugom žena – održano 25. studenog).
18. Božićnica – Svim na zemlji mir veselje. (održano 17. prosinca).

Imali smo izložbe likovnih radova djece i odraslih, zanimljiva predstavljanja knjiga, postavljanje spomen ploča Napretkovim utemeljiteljima fra Radoslavu Glavašu, utemeljitelju i prvom predsjedniku ovoga Društva, fra Nikoli Šimoviću, graditelju Napretkova doma i predsjedniku te fra Leonu Petroviću, dugogodišnjem predsjedniku Napretka i odgojitelju mladeži, glazbene koncerte, proslavu Božića i Uskrsa te dodjele diploma za završene tečajeve stranih jezika.

Knjižnicu HKD Napredak Mostar smo u 2013. nadopunili sa velikim brojem novih vrijednih knjiga. Predsjednik i tajnik su tri puta putovali u Dubrovnik po knjige, dva puta u Opuzen i po jednom u Ploče i Livno.Također knjige smo dobijali i putem pošte iz Dubrovnika i Italije. Veliki broj knjiga predsjedniku su poklonjeni od pojedinaca i institucija u BiH pri organiziranju skupova u organizaciji HAZU Mostar.

Započeli smo sa otvaranjem filijalne Napretkove knjižnice sa talijanskim knjigama u Međugorju. Pripremamo i veliki broj knjiga – lektira duplikata koje ćemo darovati nekim knjižnicama.

U Napretku su ovom periodu održana tri sastanka Povjerenstva za izgradnju Studentskog doma u suradnji sa Talijanima.
Surađujemo sa Domom zdravlja i ustupamo potrebnu projektnu dokumentaciju za obnovu dvorane napretkovog potkrovlja. Ustupili smo prostorije Udruženju mladih psihologa Grada Mostara koji su održali seminar u trajanju od tri dana te Medicinskom centru za ugradnju umjetne pužnice u trajanju od dva dana. U Napretku je održan i skup na kojem je predstavljena violina – Tsunami. Primili smo grupu od 70 članova Udruženja mladih volontera iz petnaest zemalja i upoznali ih sa radom Napretka u Mostaru.

Napretkov dom je otvoren u jutarnjim satima od 9 – 12 sati te u večer od 17 – 22 sata. Redovito smo na usluzi voditeljima tečajeva te kontaktiramo i usmjeravamo sve koji dođu u Napredak ili nam se obrate elektronskom poštom i telefonom.
U 2013. godini u Napretku su održani tečajevi stranih jezika: engleski, njemački i talijanski jezik u dva stupnja. Tečajevi računalstva početnog i naprednog stupnja, tečajevi crtanja i slikanja za djecu i odrasle koji se redovito održavaju. Zatim glazbeni tečajevi: tečaj klavira, sintisajzera, harmonike, gitare. Redovito se dva puta tjedno sastaje folklorna skupina. Tu su još škola baleta, pilates i aerobic koji se po ustaljenom rasporedu održavaju u večernjim satima u Napretku. Svoje redovite probe u 2013. godini u Napretku održavao je i akademski zbor „Pro musica” te klape Drača, Narenta i Krš pod vodstvom don Dragana Filipovića.

Članstvo Napretka redovito izviještavamo o svojim aktivnostima putem medija, napretkove web stranice i putem napretkovih oglasnih ploča.

Od izdavaštva spomenit ćemo da je i u ovoj godini predsjednik fra Andrija Nikić izradio je povijesni Napretkov kalendar. Također za knjigu Rakitno I i II Napredak je dobio nagradu za najbolji izdavački poduhvat godine na Međunarodnom sajmu knjiga.

Redovito smo pratili i prijavljivali se na Javne pozive i Natječaje u BiH te javni Natječaj iz Hrvatske za hrvatski narod u BiH.

Sa Telemachom obnavljamo godišnji sporazum o besplatnom korištenju kablovske televizije i internetskih usluga, a kao protu uslugu za prijenos kablova preko zgrade Napretka.

Odvjetniku Slavenu Bevandi iz Mostara smo ustupili PUNOMOĆ o pravnom zastupanju u predmetu otuđenja novca od strane Jadranka Leventića.
26. ožujka 2009. godine održali smo zadnju skupštinu Društva i tijekom 2013. godine smo izvršili potrebne pripreme da početkom 2014. godine možemo održati Izbornu skupštinu Društva.

Upravni odbor je održao 10. sjednica u 2013. godini.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Društva zalažu se za domaćinsko poslovanje i namjensko trošenje svake dobivene konvertibilne marke a svi članovi Uprave Društva rade na volonterskoj osnovi.

Uputili smo Božićnu čestitku svim institucijama u Gradu i Županiji te većem dijelu članstva Napretka priloživši i uplatnicu za članarinu i pomoć učećoj mladeži.

 

PRIVITAK:
– Financijsko izviješće.

Predsjednik HKD Napredak Mostar
Prof. dr. sc. fra Andrija Nikić

Mostar, 15. siječnja 2014.