Ukorak s vremenom

Tečaj računalstva

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO„NAPREDAK” U MOSTARU
POZIVA NA UPIS

TEČAJA RAČUNALSTVA

Grupa započinje sa radom
u utorak, 15. listopada 2013. u 18 sati.

Program pouke obuhvaća osnove Windowsa, MS Word, MS Excel i Internet. Nastava se izvodi u dvorani sa 10 + 1 novih računala i traje 40 sati.

Nakon primljenih prijava profesori će održati provjeru vašeg dosadašnjeg znanja i na osnovu toga formirati grupe. Nastava se održava, prema dogovoru, dva puta tjedno u večernjim satima.

Po završetku uspješnim će se polaznicima izdati diploma o završenom tečaju računalstva.

Zainteresirani se mogu prijaviti osobno u prostorijama HKD „Napredak”- u ulici K. M. V. Humskog (bivša Liska br. 2) ili na telefon 036/323-310 i na e-mail: hkd.napredak.mostar@gmail.com

Očekujemo Vaš dolazak i pravovremene prijave!

Dobro došli i što više naučili!

Predsjednik HKD Napredak Mostar
prof. dr. fra Andrija Nikić

Mostar, 1. listopada 2013.