Aktivnosti (tečajevi i izložbe)

Najava tečaja latinskog jezika

LATINSKI JEZIK

Na traženje nekolicine učenika i studenata da bolje upoznaju latinski jezik nastavljamo u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru s tečajem latinskog jezika.

Latinski jezik je bio u najstarije vrijeme govor grada i njegove najuže okolice. Nazvan je latinski po italskom plemenu Latini, koje je živjelo u pokrajini Latium, gdje se nalazio grad Rim. Kako se širila rimska država, tako se povećavalo i područje latinskog jezika. Neprestanim ratovim Rim je nametnuo svoju vlast i narodima uz obale Sredozemnog mora u Europi, Africi i Aziji, i tako je latinski postao svjetskim jezikom.

Latinski pripada među indoeuropske jezike, u koje među ostalim ubrajamo: staroindijski, grčki, slavenske i germanske jezike. Srodnost tih jezika vidi se u mnogim riječima. Iz pučkog latinskog govora razvili su se današnji romanski jezici: talijanski, francuski, španjolski, portugalski i rumunjski. Stoga tko nauči latinski jezik brže i lakše uči navedene jezike pa i brojne žive jezike poput engleskog, njemačkog…, među kojim je i hrvatski jezik, u kojem su brojne latinske riječi pohrvaćene (kroatizirane).

Nakon propasti Rimskog Carstva latinski se jezik očuvao kao jezik znanosti i književnosti, tijekom čitavog srednjeg vijeka i jedan dio novog vijeka. I hrvatski stariji učenjaci, povjesničari i pjesnici su pisali latinskim jezikom. U Hrvatskoj je službeni jezik bio latinski sve do 1847. godine. Zato je poznavanje latinskog jezika vrlo potrebno i za proučavanje naše prošlosti.

Danas doduše nijedan narod ne govori latinski, ali se taj jezik često upotrebljava u znanstvene svrhe, a osobito u terminologiji brojnih znanosti. Latinskog su podrijetla i velik broj uobičajenih međunarodnih riječi. Pa je svake hvale dostojna želja naše mladeži da se bolje upozna s latinskim jezikom. (Usp., Latinska gramatika, Zagreb, 1960.)

Tečaj latinskog jezika počinje uskoro. Voditeljica je hercegovačka mlada profesorica.

O Napretkovim djelatnostima pogledajte: www.hkd-napredak-mostar.ba –

Više obavijesti možete dobiti na tel. 036 323 310 i tajnik 063 318 722
e-mail: hkd.napredak.mostar@gmail.com  i nikic.andrija@tel.net.ba