Ukorak s vremenom

Dodjela diploma Njemački – A1

URUČENE DIPLOME ZA ZAVRŠENI TEČAJ NJEMAČKOG JEZIKA – stupanj A1

diplome-njemacki-a1

koji je predvodila Ivona Deronjić, magistrica njemačkog jezika.

Njemački jezik – stupanj A1:

1. Antonija Zelić Markulin
2. Darko Markulin
3. Sandi Zovko
4. Zvonimir Čule
5. Darija Jovanović

Mostar, lipanj 2016.