Naslovica Ukorak s vremenom Osvrti na Kalendar za 2019.
Osvrti na Kalendar za 2019. Ispis E-mail

Prof. Tihomir Mari?:

NAPRETKOV POVIJESNI KALENDAR ZA 2019. GODINU

(Napretkov Dom Mostar, 13.prosinac 2018. 18:00)
(Osvrt)

Poštovani gospodine predsjedni?e,
cijenjeni ?lanovi i prijatelji Napretka i Akademije!

Povijesni kalendar za 2019-u godinu posve?en je miru, koji dolazi iz Me?ugorja, obitelji i Gospinim porukama.

Odlukom pape Franje od 31. svibnja 2018. Me?ugorje je na putu priznanja kao Marijansko svetište. Toga dana Papa je imenovao poljskoga nadbiskupa Henryk-a Hoser-a za apostolskoga vizitatora za župu Me?ugorje.

Na otvaranju Festivala mladeži 2018. u Me?ugorju je misno slavlje otvorio veleposlanik Svete Stolice u BiH Luigi Pezuto, propovijedao je monsinjor Henryk Hoser, a u Misi su sudjelovali 550 sve?enika iz cijeloga svijeta. U ispovjedaonicama su bile ispovijedi na svim jezicima svijeta. Misno slavlje pratio je orkestar i zbor sa 100 glazbenika iz 22 države.

U svojoj propovijedi nadbiskup Hoser je rekao:

„Poruka mira koja izvire iz me?ugorskoga fenomena, uvijek vrijedi.“

Nadbiskup je povezao Lourdes, Fatimu i Me?ugorje kao Bezgrješno Za?e?e, sadašnju i budu?u povijest svijeta i mir.

U Me?ugorju se doga?a promjena na?ina života, slušanje Rije?i Božje i ?injenje djela milosr?a.

Sve o ovomu nalazi se ve? na prvoj stranici ovogodiš-njega kalendara.

Na drugoj stranici kalendara autor govori o obitelji i ?itatelja vodi kroz povijest obitelji od stvaranja svijeta do danas.

„Stvori Bog ?ovjeka…. Muško i žensko stvori ih.“ (Postanak 1,27).

U Kani Galilejskoj Isus svojom nazo?noš?u i pretvaranjem vode u naj kvalitetnije vino posve?uje svadbu zaru?nika i zaru?nice, posve?uje obitelj (Iv 2,1-11), a u Me?ugorju posve?uje cijeli svijet kao jednu veliku obitelj, jer cijeli svijet se u Me?ugorju skuplja oko zajedni?ke Majke i traži MIR.

Gospa je 25. sije?nja 2017. godine u Me?ugorju poru?ila: „Molite za mir u ljudskim srcima, u obiteljima i u svijetu.“

U novomu kalendaru za narednu godinu nalazi se tako?er mnoštvo povijesnih i aktualnih podataka o vjeri, miru i Hrvatskomu narodu.

Na Brdu Ukazanja ukazala se Gospa pred šestoro djece 24. lipnja 1981.

Mostarsko-Duvanjski i Trebinjsko-Mrkanjski biskup Pavao Žani? je 16. kolovoza 1981. objavio „Biskupska izjava o ukazanjima u Hercegovini“, a 21. srpnja 1981. je nakon razgovora s vidjelicama izjavio: „Djeca ne lažu.“

U ovogodišnjemu kalendaru nalaze se i najvažnije povijesne ?injenice: U New York-u je 10. prosinca 1948. potpisana Op?a deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.

I pored toga `crveno lakirani fašisti` (Schumacher) su ne samo u vrijme Drugog svjetskoga rata nego i poslije toga rata samo u Hercegovini bez suda i obrane ubili preko 17.500 Hrvata katolika, 66 franjevaca, 12 svjetovnih sve?enika, 1 ?asnu sestru, a poslije rata su osudili 1741 Hrvata katolika i 92 franjevca u Hercegovini na dugogodišnje kazne zatvora.

Tko gine pošteno, taj živi navijeke, kaže hrvatski pjesnik Antun Gustav Matoš.

Na Humcu je 11. lipnja 1910. preminuo vojvoda Hercegova?koga ustanka fra Bono Šari? iz Drežnice.

U be?komu Novomu Mjestu su austriski dželati po naredbi njihova cara Leopolda II. 30. travnja 1671 odrubili glave hrvatskomu banu Petru Zrinskomu i grofu Franu Krsti Frankopanu, jer su se borili za Hrvatsku samostalnost od Austrije.

To Hrvate nije zaustavilo u borbi za samostalnost. Stvorena je samostalna, nezavisna, demokratska Republika Hrvatska, a Hrvati u BiH se još uvijek bore za svoju slobodu i svoja ljudska prava.

U Grudama je 18. studenoga 1991. utemeljena Hrvatska Zajednica Hercegbosna kao politi?ka, kulturna, gospodarska i podru?na cjelina Hrvata u BiH, koja je temeljem Owen-Stoltenbergova plana 28. kolovoza 1993. preoblikovana u Hrvatsku Republiku Hercegbosnu u BiH.

Pored ovih podataka u Kalendaru se kao i obi?no nalazi mnoštvo povijesnih podataka o Franjevcima i o duhovnom životu Hrvata Hercegbosne i Republike Hrvatske kao i Hrvata u iseljeništvu.

Autoru kalendara profesoru dr. fra Andriji Niki?u ?estitam na prekrasnu kalendaru, a njemu i nama svima želim još mnogo ovakvih kalendara, i svima nama SRETNE BOŽI?NE BLAGDANE I SVE NAJ BOLJE U NOVOJ 2019. GODINI.

ŽIVJELI!

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani i dragi fra Andrija i svi slavljenici!

Sve vas iskreno pozdravljam na Boži?nici.

Pregledala sam kalendar.

Vrlo je lijep i bogat vizualno i tekstualno.

Treba ga držati blizu, a ne samo na zidu, jer daje puno informacija.

Umjetni?ka djela su jako lijep izbor, da se ljudi s njima upoznaju, da ih vide.

Me?ugorje je zaista impresivno, poruke Gospine i Vaša zlatomisni?ka slika Kraljice Hrvata od Ane Marije B. Peruzovi?.

Upisali ste mjese?eve mijene što je vrlo korisno.

Upisali ste dane po imenima svetaca, ali dodali ste imena i podatke koja su vezana za povijest Crkve i Hercegovine. Na po?etku dali ste cjeline na koje se treba obratiti posebna pozornost. Svaki mjesec je u tkanju veza Gospe. Kalendar je vrlo živopisan, pou?an, napredan, afirmativan, produhovljen. Tu je bilo jako puno posla.

Zahvala Vama i Vašim suradnicima.

Želim Vam puno zdravlja i poletnosti za Napretkov Napredak i Akademijinu Akademiju.

Srda?no Vas pozdravlja i zahvaljuje,

prof. Vanja Gabri? iz Metkovi?a.

Metkovi?, 10. prosinca 2018.