Ispis E-mail

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI I
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO Napredak sa sjedištem u Mostaru 

DRAGI LJUDI DOBRE VOLJE

NA DOBRO VAM DOŠAO BOŽI? – SVETO PORO?ENJE ISUSOVO i BILO BLAGOSLOVLJENO MLADO LJETO!

 Bliži se Boži?. Hrvatski katolici Boži?u odavno daruju svoje srce. Oni su u njemu prepoznali mnogo hrvatskoga, našega, svoga. Njegovali su njegove obi?aje, ?uvali njegovu svetkovinu, išli na zornice, pono?ke, pu?ke mise, sijali pšenicu, kitili ovratnike bršljanom, bori?e darovima, sela i zaseoke zimzelenim liš?em, skladali mu pjesme a stare i udoma?ene ljubomorno ?uvali.

bozic-2018

Za Boži? godine 1223., u pola no?i, Franjo Asiški pripremio je žive jaslice u selu Grecciju, u brdima blizu Asiza, u Italiji. Izmislio je jaslice, stavljaju?i Novoro?en?e izme?u vola i magar?i?a. U tomu je uspio. Poslije su žive osobe zamjenjivane kipi?ima pa su jaslice po?eli praviti i po ku?ama. Danas su jaslice uobi?ajeni znak Boži?a a gotovo da nema tvari od koje ih ne izra?uju. Tim je uprizorenjem Boži?a potaknut novi doživljaj Boži?a. Boži?ni likovi odselili su na sve ?etiri strane svijeta i došli me?u mnoge narode. Iz Greccija pošla je Isusova ljepota u Europu i na druge kontinente. Ondje su nastale prve boži?ne jaslice a potom su dobile obiteljske ozna?nice.

Okupljeni oko obiteljskih jaslica i u našim crkvama Isus nam budi nadu i podsje?a da je svoju otkupiteljsku misiju ljudskoga roda zapo?eo u jaslicama, na margini, odba?en od svijeta. „Kralj Herod ga je htio ubiti, kao što ga i možda današnji mo?nici žele iskorijeniti iz naših srdaca, iz naših škola, iz našega društva, iz našega naroda“ (Davor I. Stier).

Žive boži?ne jaslice održavaju se u Me?ugorju, na Humcu, u Širokomu Brijegu, u Zagrebu i diljem svijeta. Isusovu Majku Mariju nazivamo i kraljicom obitelji, a ona nam se u Me?ugorju predstavila Kraljicom Mira. „Jako je bitno zazivati Mariju da zaštiti obitelj koju kroz sakrament ženidbe ?ini jedinstvo muža i žene“ (nadbiskup Henryk Hoser, GM, 2017., br. 3., str. 22). Blaženi Alojzije Stepinac je u svoje vrijeme govorio kako nema zdravog naroda bez zdravih, snažnih i sretnih obitelji. „Gospa, je sa?uvala lozu i zemlju našu, a naše su nam majke gradile povijest i ?uvali vjeru“ (I. Meštrovi?). „Molimo za naš narod i obitelji, da budu dostojne svoga roditeljskoga poziva,“ poru?uje nadbiskup Želimir Pulji?. Da roditelji budu ispunjeni strahopoštovanjem pred Bogom, životom i vje?noš?u. Neka obitelji rije?ju i primjerom svjedo?e, vjeru, život i domoljublje.

Ništa, nitko i nikada nije raspjevao srce i dušu hrvatskog ?ovjeka kao Boži?, što dakako potvr?uju prekrasne Boži?ne pjesme koje su izniknule upravo iz vjerni?kog hrvatskog srca i duše. Neka one preko nas razveseljavaju ljude dobre volje.

Dragi brate i sestro! Neka te obasja blagoslovljeno svjetlo Isusova sunca i neka ogrije tvoje srce dok se ne užari kao žarki ugalj, da tvoj brat i sestra mogu do?i k tebi i ogrijati se.

Dragi ljudi dobre volje, putujte s kalendarom za 2019. - www.hkd-napredak-mostar.ba

Svima želim BLAGOSLOVLJENO 2019. LJETO GOSPODNJE, 117. NAPRETKOVU i 7. GODINU HRVATSKE
AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI SA SJEDIŠTEM U MOSTARU -

fra Andrija Niki?, predsjednik Mostar, Boži?, 2018.