Ispis E-mail

AKADEMIJIN, NAPRETKOV I KOSA?IN KONCERT
U HRVATSKOM DOMU

Japanska pijanistica Yoko Nishii nastupila je 13. rujan u velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosa?a u Mostaru svjedo?e?i dugogodišnje „Prijateljstvo Japana i Mostara", 133. obljetnice ro?enja Dore Peja?evi? i fra Andrijinu zlatnu misu.

U svojoj rujanskoj turneji po Europi ova mlada japanska pijanistica prije Mostara posjetila je nekoliko hrvatskih kulturnih središta, danas je posjetila Mostar, a slijede?ih dana odlazi u Zagreb.

Koncert u Mostaru održan je sino? prigodno z 133. ro?endan Dopre Peja?evi?, a koncert je protekao u sjajnom ozra?ju.

Najprije je fra Andrija pozdravio nazo?ne rije?ima: „Mir Vam i dobro!

Draga bra?o i sestre!

Pozdravljam Vas u ime organizatora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog kulturnog društva „Napredak" i Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosa?a.

Zahvaljujem svima Vama, koji ste se odazvali, ve?eras na ovaj me?unarodni koncert Prijateljstva Japana i Mostara, jer svojom nazo?noš?u oblikujemo prijateljstvo i stvaramo dobre odnose.

Zahvaljujemo Japanu na dugogodišnjem, svestranom i korisnom ulaganju u Mostar, Hercegovinu, Bosnu i Hercegovinu.

Yoko Nishii na najbolji na?in predstavlja Japan, zbog obrazovanja ste?enog u svojoj zemlji. Potom je nastavila studij u Hrvatskoj, gdje je sjajno savladala jezik. ?etiri godine studija na Akademiji ona je završila za dvije akademske godine. Tijekom nekoliko godina detaljno je prou?ila opus hrvatske skladateljice Dore Peja?evi?.

U povodu 130. godine ro?enja Dore Peja?evi?, aristokratkinje iz obitelji dvojice hrvatskih banova, prve žene skladateljice u Hrvatskoj, koja je postavila temelje hrvatskoj komornoj i koncertnoj skladbi, autorici 58 djela. Yoko je snimila u Japanu dvostruki CD s Dorinim cjelokupnim glasovirskim opusom.

'To mi u domovini još nismo napravili, a ona je to napravila.

Tako pronosi slavu Dore Peja?evi? do krajnjih granica svijeta na istoku, rodnog Japana te koncertima širom Europe.

Sa hrvatskom diplomom predaje u Japanu, te na taj na?in Japan upoznaje s hrvatskim skladateljima, a posebice Dorom Peja?evi?.

Naša ve?erašnja goš?a Yoko Nishii pobjednica je brojnih me?unarodnih natjecanja.

Ve?erašnjim koncertom u Mostaru uz glasovite i svjetski poznate skladatelje, po?astila je i našega Živka Klju?u.

Uživajmo u koncertu koji notama spaja svijet i oboga?uje ljudski duh.

Velikim pljeskom pozdravimo Japan i veliku umjetnicu Yoko Nishii koja je svijetu pokazala koliko cijeni hrvatsku glazbenu povijest i kulturu."

Potom je ova naša pijanistica Yoko Nishii održala jedan koncert koji je bio sastavljen od raznih djela. ?uli smo Bacha, Liszta, jednog Japanca (KOsaku Yamada), a onda je glavnina bila od Dore Peja?evi?', te po jedno djelo Božidara Kunca i Živka Klju?e. Nakon tri preludija S. S.Rachmaninoffa, fra Andrija je pijanistici predao Zahvalnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umjetnica je fra Andriji ?estitala zlatomisni?ko slavlje i odsvirala radosnih Aleluju.

Yoko Nishii studirala je u Hrvatskoj, gdje je sjajno savladala jezik. Tijekom nekoliko godina detaljno je prou?ila opus hrvatske skladateljice Dore Peja?evi? te u Japanu izdala dvostruki CD s njenim cjelokupnim glasovirskim opusom.

'To mi u domovini još nismo napravili, a ona je to napravila. Taj CD sino? je ovdje pokazala i predala ga. Ljudi su bili oduševljeni, nekoliko puta ju pozdravili pljeskom, A pijanistica je odgovarala novim skladbama.

Za ovu prigodu fra Andrija je u malobra?anskom stilu izrecitirao pjesmu:

Zahvalna pjesma

Raspjevani Sv. Franjo bi, nakon veli?anstvenog koncerta, ushi?en zapjevao:

Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko Nishii, koju si zemlji izlaze?ega sunca darovao, a ona je svojim dolaskom u Mostar sve nas obogatila djelima velikih skladatelja;

Hvaljen budi moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko, koja je završila glazbenu akademiju u Hrvatskoj, nau?ila hrvatski jezik, studiraju?i pronašla glazbeni opus Dore Peja?evi?, snimila njezina djela na CD i proširila hrvatsku kulturu širom svijeta;

Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko, koja je došla me?u nas u Mostar da nas upozori na vrjiednost varijacija našega subrata Živka Klju?e:

Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko, koja je koncertiraju?i imala pred o?ima našu mladež, njih potaknula i hrabri na usavršavanje na glazbenom podru?ju;

Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko, koja upravo danas - 13. rujna, kada slavimo sv. Ivana Zlatoustoga (344.-407.), posvješ?uje da su: Roditelji knjiga iz koje djeca u?e ?itati, te pou?ava da je. Dora Peja?evi? (1885.-1923.) od svojih roditelja – bana i grofice -, posebice majke nau?ila i prve korake glazbe – sviranje violine, i, preminuvši u cvijetu mladosti – u 38. godini života, u svom opusu je ostavila 58 djela, kako bi naša mladež stušaju?i Dorine skladbe pošla uzvišenom cilju;

.

Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko, koja upravo danas upozorava na primjer sv. Augustina (354.-430.) koji se divio uzorima i ponavljao: Kada su mogli toliki i tolike, zašto ne bi i ti;

Hvaljen budi moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko koja ja zasijala sjeme pouzdanja u srca naše mladeži da zavoli glazbu, te is?ekuje skoru žetvu, kada ?e preko njih glazba progovoriti svim jezicima;

Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše Yoko, koja je postala uzor i cilj našoj mladeži koja ?e djelovati na dobro hrvatskog i katoli?kog puka predstavljaju?i svoje bogatstvo i drugima.

Draga moja bra?o i sestre, molimo Gospodina da naša goš?a nastavi živjeti i raditi kako bi njezina ljubav prema glazbi osvajala naša srca te ispunjeni božanskom snagom pripremamo sigurnu budu?nost, te da u Mostaru i Hercegovini glazba osvaja naše mlade kako bi uroditi plodovima srdaca i umova za sretnu sadašnjost i budu?nost naroda i ?ovje?anstva.

.

Našoj goš?i u znak zahvalnosti predajem Zahvalnicu uime svih nas koji smo se ve?eras ovdje okupili, kao i onih koji se budu penjali stepenicam uspona slijede?i Yokin primjer - fra Andrija Niki?,

55 ?lanova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i

1430 ?lanova mostarskog Hrvatskog kulturnog društva Napredak

Rastanak je ispunjen ?ežnjom za novim susretom u Mostaru i drugdje u Hercegovini, na što je pijanistica Yoko potvrdno odgovarala.

  


 

 

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI,
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK U MOSTARU i
HRVATSKI DOM „HERCEG STJEPAN KOSA?A"

NAJAVLJUJU 

Koncert „Prijateljstvo Japana i Mostara“
Yoko Nishii - glasovir

 

Yoko Nishii

Ljubazno Vas pozivamo da svojom nazo?noš?u uveli?ate koncert japanske pijanistice Yoko Nishii.

Koncert ?e se održati u?etvrtak 13. rujna 2018. godine u 20:00 sati u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosa?e u Mostaru.

POZIVNICA KONCERT (PDF)

Program

J.S.Bach / Busoni: Chaconne in D Minor

F.Liszt: Liebestraume No.3
Mephisto Waltz No.1

Kosaku Yamada: Karatachi-no-Hana /
The flowers of the orange jasmine trees

Dora Peja?evi?: Cvjetni vrtlog Op.45

Božidar Kunc: Nokturno in F Sharp Minor Op.32-1

Živko Kljuce: Tema s varijacijama

S.Rachmaninoff: 3 Preludes

 

Unaprijed zahvaljujemo i radujemo se Vašem dolasku!

 

Yoko Nishii glasovir

YOKO NISHII

ro?ena je u gradu Ise u Japanu. Ve? od ?etvrte godine života poha?a privatne satove klavira kod Mitsuko Tomio. Od 1986. nastavlja u?enje u klasi Naofumija Kaneshigea, od 1991. u klasi Kyoko Ogawe, a od 1996. u klasi Hitoshija Kobayashija. Paralelno studira i završava studij francuskog jezika i književnosti na Sveu?ilištu Keio u Tokiju (1998.). Iste godine, odlazi u Hrvatsku gdje, zahvaljuju?i stipendiji, poha?a Visoku školu za glazbenu umjetnost “Ino Mirkovi?” u Lovranu. U samo dvije godine završava

?etverogodišnji studij (2000.), a potom postiže i stupanj magistra glazbene umjetnosti (srpanj 2001.). Usavršavanje

nastavlja na poslijediplomskom studiju na Muzi?koj akademiji u Zagrebu, kao stipendistica japanske Vlade (2005.-

2007.), u klasi Jevgenija Zarafiantsa, kojemu je bila i asistentica na Visokoj školi “Ino Mirkovi?” (2001.- 2003.). Kao

korepetitorica sura?uje na majstorskim te?ajevima flaute Pierre-Yvesa Artauda iz Pariza. Trenutno radi na Umjetni?koj akademiji u Aichiju u Japanu. Pobjednica je ili finalistica brojnih me?unarodnih natjecanja. Održala je brojne solisti?ke recitale. Nastupala je u Hrvatskoj, i kao korepetitorica, i u komornim sastavima (46 solisti?kih recitala u 24 grada), zatim u Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Ma?arskoj te u Japanu. Sura?ivala je sa Zagreba?kom filharmonijom i Kubanskim nacionalnim simfonijskim orkestrom.

Ustrajno radi na istraživanju i promociji hrvatskih skladatelja i hrvatske glazbe. U velja?i 2015., u izdanju japanske diskografske ku?e ‘Herb Classics’, objavila je dvostruki CD s kompletnim

klavirskim opusom Dore Peja?evi?, povodom 130. godišnjice njezina ro?enja.

(https://www.hkd-napredak-mostar.ba/images/stories/files/POZIVNICA_KONCERT.pdf)