Ispis E-mail

 

DAN ZAHVALNOSTI U NAPRETKOVOM DOMU 2018.

 

 

 

U ?etvrtak ve?er 14. lipnja u Napretkovu domu u Mostaru u povodu završetka školske-akademske 2017./2018. godine proslavljen je Dan zahvalnosti HAZU koju je fra Andrija Niki? osnovao prije šest godina, Napretka, kojega je obnovio prije dvadeset i osam godina i Hrvatske žene, kojima je dao krov nad glavom.

U programu su u?estvovali: pjeva?ka skupina „Pjevanjem do zdravlja“, folklorna skupina HKUD sv. Ante iz Cima, plesni klub „Zrinski“, pjeva?ica Sanda Pandža, te Napretkovi mladi glazbenici na gitari, klaviru i harmonici. Voditeljica programa bila je studentica g?ica Sanda Pandža.

Program je otpo?ela skupina HKUD sv. Ante Cim sa svojim desetercima posve?enim obljetnici 50 godina od fra Andrijine mlade mise.

?estitka uime vjerou?enica

Poštovani, iskrene ?estitke u povodu 50 obljetnice misništva.

Drago mi je da Vas je dragi Bog stavio na moj životni put.

Srda?an pozdrav i svako dobro. Danijela /Pulji?/ Šakota

?estitka uime profesorica

„Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani i dragi fra Andrija,

zahvaljujem na pozivu i pojašnjenju puta. Sna?i ?u se.

Veseli me Vaš jubilej Zlatne Mise .Pedeset godina Krune sve?eni?kog poziva je Božji blagoslov za ?ovjeka visokog znanja i poslanja odgovornih funkcija predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH i Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Strpljenjem i skromnoš?u, ali i jasnim stavovima, bujicom svojih rije?i, podizali ste nivo svijesti puka na ve?u i duhovniju razinu . Bogatstvom svog istraživa?kog rada obogatili ste riznicu literature Crkve i rodne ružama procvjetale Hercegovine. U uzburkanim vrtlozima vode i papra koje niste privijali na Isusove rane, prepoznate u svakom ?ovjeku.

Svetim uljem momentalno ste razmicali prostor stvaraju?i nove spoznaje i nove prilike za znanstvene i duhovnije stavove Bogom nadahnute.

U zdravlju i veselju radosne vijesti žarom mladomisnika proslavite Veliki jubilej Zlatne Mise.

Sa zahvalnoš?u i poštovanjem, Vanja Gabri? - Osnovna škola Stjepana Radica - Gimnazija Metkovi?.“

?estitka uime hercegova?kih franjevaca

Dragi fra Andrija

Neka te u tom životu i djelovanju poživi Gospodin još duuuuugi niz godina,

Tako da i dalje mognu dolaziti do izražaja tvoji talenti na korist našemu narodu i na slavu Božju! Preporu?uju?i se u molitve i blagoslove tvoje Zlatne mise, tvoj fra Šito ?ori?

Dragi fra Andrija! Hvala na pozivu. Rado bih bio uza Te za Tvoje zlatno slavlje, ali mi nije fizi?ki mogu?e, jer ja sam još aktivan župnik. Nadam se da ?eš me razumjeti. U duhu sam s Tobom i dijelim radost Tvoga slavlja sa svim prisutnima i odsutnima koji Ti kao i ja žele puno božjeg blagoslova u Tvom daljem život u radu. Uz pozdrav fra Šimun Ore?

?estitka uime bosanskih franjevaca

Dragi fra Andrija!

Radujem se s Tobom i Tvojim najdražim. Zahvaljujem Bogu na Tvojih 50 godina pristupanja oltaru Gospodnjem. Dao Bog da još dugo zdrav, veseo i raspoložen na osvjetljenje naše povijesti poživiš i djeluješ. ?estitam Ti zlatni jubilej, 50. obljetnici misništva. Tebe i sve okupljene oko Tebe iskreno bratski pozdravljam Fra An?elko Barun iz Livna

?estitka uime dominikanaca

Dragi, vrli i vrijedni naš fra Andrija!

Danas sam imao osobitu ?ast primiti obavijest o Tvom zlatnom sve?eni?kom jubileju u Tvom rodnom mjestu Ruži?ima. Obljetnica pola stolje?a Tvoga sve?eni?kog služenja Bogu, redu sv. Franje i svom hrvatskom narodu je ne samo Tvoj veliki jubilej nego i svih nas koji Te poznamo i cijenimo kao ?ovjeka, sve?enika, domoljuba i znanstvenika! Neka bude naša osobita hvala najprije Gospodinu koji Te nam je dao, a onda Tvojim dragim pokojnim roditeljima kojima duguješ život, Tvom franjeva?kom redu koji Te je odgojio i omogu?io da s neskrivenim zadovoljstvom možeš re?i da se nisi uzalud rodio! Neka Ti Gospodin bude nagrada, a od svih nas iskrena i topla hvala! Živio nam još dugo, dugo, dragi naš fra Andrija i neka Gospodin unaprijed blagoslovi sve što radiš Njemu na ?ast, a cijeloj Crkvi Božjoj i hrvatskom narodu na ?ast i ponos! Tvoj suradnik i prijatelj fra Stjepan Krasi? O. p. - dominikanac - bijeli fratar

?estitka uime profesora

Dragi i poštovani zlatomisni?e, uvaženi i cijenjeni akademi?e, prof.dr.sc. Andrija Niki?,

Od srca Vam hvala na Pozivu povodom proslave pedesete, zlatne, obljetnice Vašeg sve?eništva. Zbog sprije?enosti, nažalost, ne?u nazo?iti ovom velikom doga?aju kako za Vas, tako i za našu Katoli?ku crkvu, sve?enstvo i cijeli naš hrvatski narod kojemu ste vjerno služili, kao najsvjetliji primjer, svih ovih godina svog sve?eništva i redovništva te iznimno plodnog znanstvenog, povijesnog i kulturnog rada i stvaralaštva.

Danas je prigoda izraziti Vam priznanje i zahvalnost za sav taj silni dugogodišnji rad kao plod Vaših odlika; pameti, razuma, marljivosti, dobrote, ljudskosti, ljubaznosti, poniznosti, staloženosti, mirno?e, mudrosti, savjesti…, kojima Vas je Gospodin obdario, ostavljaju?i tako neizbrisiv i dubok trag u krš?anskom puku i na tom Vašem služenju danas Gospodinu zahvaljujemo.

Osobno sam Vam zahvalan jer ste kao iznimno plodan i vrstan povjesni?ar i znanstvenik stvorili brojna djela iz kojih sam crpio podatke za monografiju „Moje Drinova?ko Brdo“, kojoj ste bili i jedan od ocjenjiva?a - recenzenata te predstavlja?a u mom rodnom malom selu u lipnju 2009. godine.

?estitam Vam zlatnu obljetnicu i Hvala Vam, a Gospodin, ?iju ste vijest navješ?ivali Božjem narodu, neka obilno uzvrati svojom ljubavlju i blagoslovom – želi An?elko Opa?ak iz Osijeka.

?estitka uime banjalu?kih misnika

Poštovani Zlatomisni?e, dragi fra Andrija!

Radosna srca s Vama zahvaljujem Bogu za pola stoljeca Vašeg vjernog sluzenja Njemu u svecenistvu i redovnistvu. Vama zahvaljujem za sve dobro koje ste ucinili svome (nasem) hrvatskom narodu! Od srca Vam cestitam veliki ZLATNI JUBILEJ MISNISTVA i vec sada zelim sretno putovanje prema dijamantnom, uz obilan Bozji blagoslov, jer On jedini pamti i ono sto mi ljudi cestro previdimo ili zaboravimo i jedini je u stanju to prikladno i nagraditi.

Vama i svim sudi onicima slavlja srdacan pozdrav, a ja cu u nedjelju 3. lipnja izdaleka, ali u duhu i molitvi blizak, hodocastiti na Misiste u Bristovici i tako vam se pridruziti.

Srda?ne ?estitke i pozdrav, Anto Orlovac, misnik banjolucki

?estitka uime književnica

Neobi?no po?aš?ena pozivom na Zlatnu misu, usu?ujem se re?i: Doživjeti Zlatnu misu velika je ?ast i velik dar Božji! Od srca iskreno, Vama dragi i poštovani fra Andrija, ?estitam na tom Vašem (i našem!) jubileju, na tom svetom Danu koji ?emo, uz Božju pomo?, i mi, svi vjernici Hrvati u Domovini i u izvandomovinstvu, doživjeti zajedno s Vama!

I ja bih, da mi zdravlje dozvoli, vrlo rado nazo?ila Vašem slavlju u Bristovici dana 3. lipnja 2018. ( to je ujedno i moj ro?endan), ali, na svoju ?žalost, to ne mogu u?initi, ve? samo biti s Vama u duhu te moliti Svevišnjega da Vas, uz dobro zdravlje, obdari još? mnogim sretnim godinama služenja Bogu i svom vjernom katoli?kom hrvatskom rodu! - Želi Vam svako dobro od Boga i još? jednom iskreno zahvaljuje na pozivu -odana Vam Malkica Duge? -iz Stuttgarta

?estitka uime ustanova

Poštovani i dragi fra Andrija!

Iskreno se radujem što Vam u svoje osobno ime te u ime Upravnoga odbora i svih ?lanova Hrvatske kulturne zajednice Troplet mogu ?estitati 50. obljetnicu misništva.

U ovomu zna?ajnu jubileju rado se prisje?amo svega što ste sve ove godine u?inili i dalje ?inite ustrajno služe?i Bogu i narodu. To ?e Vaše služenje zasigurno ostaviti neizbrisiv trag u povijesti ove zemlje i ovoga naroda kojemu, svatko na svoj na?in, želimo graditi svjetliju budu?nost i blagostanje.

Velik je Božji dar proslaviti zlatnu obljetnicu sve?eništva a u tom milosnu daru i mi s Vama zahvaljujemo za svaki napor koji ste neumorno i nesebi?no nosili kako u službi evangelizacije, tako i u znanstvenom, kulturnom, prosvjetnom radu. Neka Vas dobri Bog svojim blagoslovom nagradi za svako dobro djelo što u?iniste, a Marija, Majka Isusova i Majka sve?enika neka Vam bude zaštita i snaga.

Na godine mnoge, u molitvenom zajedništvu s Vama,

Miroslav Nikoli?, predsjednik HKZ Troplet

?estitka uime rodbine

Dragom ro?aku fra Andriji ?estita zlatomisni?ko slavlje fra Berislav

Predragi naš brate u Kristu i u Domu i Rodu hrvatskom, fra Andrija, zlatomisni?e, hrabri i neustrašivi mladi Hrvate iz Ruži?a a potom Bogu hvala našoj hrvatskoj Domaji koja je Božja i odiše ?ovje?noš?u, a poglavito jer je HRVATSKa, primi iskreno iz srca Božji blagoslov nadolaze?ih zlatomisni?kih slavlja je i lijepe pozdrave ti i tvoji najmiliji i cijele tvoje Ruži?e od mene, Darka Maji?a, i cijele moje obitelji!

Hvaljen Isus i Marija

Da i meni je to ostalo u lijepom sje?anju i ne samo na tvojoj misi nego sam isto recitirao i na Brankovoj (fra Berislavovoj). On mi je tada poklonio jedan molitvenik i danas ga ?uvam. Nažalost ne sje?am se stihova te pjesme, jedino znam da sam je ?uvao u tom molitveniku. Molitvenik ?esto ?ita moja žena i znam da tamo imaju i neke sli?ice sa tih misa.

Pozdrav tebi i Bog te blagoslovio - Željko Šimunovi?

?estitka uime sveu?ilišta

Poštovani, u ime rektora Hrvatskoga katoli?kog sveu?ilišta prof. dr. sc. Željka Tanji?a, zahvaljujem se na pozivu na zlatnu misu. Radi ranije preuzetih obaveza na Sveu?ilištu, Rektor nije u mogu?nosti do?i, ali od srca ?estita. Hvala na razumijevanju i svako dobro. S poštovanjem, Mirta Pavi?

Na Zahvalnici ?ule su se poruke:

Fra Andrija zlatnu misu ima

Živio nam stotinu godina!

Bog vam dao fra Andrija zdravlje

Vama u ?ast sve je ovo slavlje!

Nakon njih nastupila je skupina „Pjevanjem do zdravlja“ koju vodi g?a Ubavka Prusina Prašo sa prelijepim pjesmama Sino? kad sam ti proša, Duša duše, te Smiljani?u pokislo ti perje. Na gitari ih je pratio Mirko Golemac. Potom smo imali priliku uživati u plesu malene balerine Jane Skoko iz plesnog kluba „Zrinski“.

Kao ?etvrti nastupili su mali gitaristi i to u tri grupe. Prva grupa nam je odsvirala i otpjevala prelijepu pjesmu Dom, druga grupa nastupila je sa pjesmom Život nije siv, a tre?a je odsvirala melodiju Do?ite s hvalama. Iza njih su opet par deseteraca otpjevale gospo?e u narodnim nošnjama iz HKUDa sv. Ante Cim.

Fra Andrija zahvalnice d'jeli

Napredak mu svaku sre?u želi!

Napretkovci Bogu zahvalite

Što ovakog fratra vi imate!

Kao šesti nastupili su mladi na klaviru koje vodi g?ica An?ela Milas. Prvu skladbu Minuet in F Major od W.A. Mozarta odsvirala nam je djevoj?ica Petra Mili?evi?, drugu skladbu izvela je mlada Glorija Mili?evi? odsviravši Aleluju, potom dje?ak Niko Stoji? koji nam je i ovaj put po sluhu odsvirao Staru englesku pjesmu te na kraju djevoj?ica Vanesa odsvirala je Starofrancusku pjesmu.

Na kraju su nastupili mladi harmonikaši; Tomislav Šagolj Kolo, Ivan Šagolj U prolje?e kad procvatu jabuke, potom Karlo Martinovi? Pjevaj mi pjevaj sokole, Zvonimir Begi? Oj Ivane i Igor Begi? Tri livade.

I kao še?er na kraju, mlada pjeva?ica Sanda Pandža otpjevala je predivnu pjesmu More pelina sa kojom je završio glazbeni dio programa.

Program je povezivao ne samo nazo?ne goste nego i prijatelje iz svijeta ioji su nam uputili svoje ?estitke. bio vezen s prispjelim i izdvojenim prigodnim ?estitkama:

Poštovani fra Niki?u!

Hvala na vašem Pozivu

Iz daleke Australije šaljem vam Pozdrav i ?estitam.

Budu?nost ostaje na mladima u nadi da budu Bogu Vjerni i Za Dom Spremni Tomislav Beram -

+++++++++++

Hvala lijepa! Veseli me Vaše veselje. Pozdrav!- Zlatko Viduli?

++++

Hvala na obavijesti... Nažalost nisam u mogu?nosti do?i...

Lijepi pozdrav i sretno Mirna - mirna maljenovic

+++++++++

Hvala dragi brate Andrija, Liam Shi !!!!!!!!!!!!!!!! Svakako i sretan Sv. Ante

Ante Baraba

+++

?estitke od srca: još jednom za Vaš zlatni jubilej, za Sv. Antu i za ovaj lijepi program. E, da sam bliže! Dolepršala bih!

?estitam Vama i svima! Bilo vam blagoslovljeno!

Uz molitvu i s poštovanjem,

s. Klaudija Duran

+++++++++++

Dragi fra Andrija, ?esto me razveseliš svojim Obavijestima. Duhom sam s vama - Stjepan Mažar iz Njema?ke

+++++

Poštovani fra Andrija, zahvaljujem Vam na pozivu.

Ako bi bila blizu, rado bi svratila na ovaj lijepi doga?aj.

Ako ne ovaj put, nadam se jednom drugom lijepom prilikom.

Srda?an pozdrav! Marija Lu?i?

++++

U drugom djelu programa fra Andrija je svim u?esnicima podjelio diplome i zahvalnice. A iz udruge Hrvatska žena fra Andriji su uru?ile prigodne darove zahvalnicu i buket bijelih ljiljana sv. Ante u povodu Zlatomisni?kog slavlja - 50 godina sve?eništva. Fra Andrija im je toplo zahvalio i ispri?ao kako je prvi krš?anin koji je pristupio Isusu bio Andrija, kao i o drugim sve-?enicima kroz bogatu povijest koji su se zvali Andrija djelovali me?u pukom u Hercegovini isebe ugradili u ove ustanove. Na kraju nas je sve pozvao na prigodni domijenak u prostorijama Napretkova doma.

Rastali smo se s porukama Nevenke ?ubela:

Fala Vama Fra Andrija mili

što ste s nama zlatni god slavili!

Dovi?enja koliko vas ima

Vidimo se na našim Bilima!

Osam stotin' evo ve? ?e ljeta

Na Bilim' se slavi misa sveta!

Bile su srce prostrane župe Mostarski Gradac. Prostor je bio je davno naseljen. Na podru?ju župe nalazili su se ostaci utvr?enja: Zvonigrad. Zid od fino obra?enih velikih kamenih blokova podsje?a na tehniku ilirskih Daorsa, kakva je otkrivena na tvr?avi Ošani?i kod Stoca. Otada do danas ovaj kraj nije bio bez života i stanovništva.

Na vrhu visoravni iznad Grabove Drage nalazi se staro misište, u kojem su se naši pradjedovi od Drežnice do Knešpolja i Mostarskoga Graca skupljali nedjeljama i blagdanima na misno slavlje. U prostranom docu i danas se na prvu nedjelju poslije Petrovdana skuplja mnoštvo misara. Misište na Bilima 1. srpnja 2018., postaje grad..

„Crkva mu je divno podnebesje,

Oltar ?asni brdo i dolina,

Tamjan miris što se k nebu diž

- Iz cvijeta i iz bijela svijeta

I iz krvi za krst prolivene.“ (Ivan Mažurani?)

Taj "Mali grad" što Bile postanu navedene svetkovine ve? sljede?eg dana nestaje i seli se negdje drugdje sve do sljede?e godine i sljede?ih misnih slavlja u Misištu.

U teškom i tužnom razdoblju najkrvavijih i uzastopnih turskih progona mjesta poput Bristovice bili su jedina tiha i nejaka nada koja su sve ovo izdržala, a da ih i naroda na njemu turci nisu ugasili poput slabašne svjetiljke. Tu se krišom iskupljalo, a u "neka bi doba banuo i pratar". Misište na Bilima, po ulozi što ga je odigralo stolje?ima možemo nazvati naša katedrala.Kao da je Bile Bog formirao svojim rukama u visoravni s koje se motri na zaštitnu ?abulju i okolnu uzvisinu na koju sam se nekoliko puta uspeo. To je, ustinu, Božje djelo i vjernici se u katedralu slijevaju, sa svih strana, Boga slave, s vjerom je napuštaju i s nadom novi susret o?ekuju.

"Tu su fratri stolje?ima bili,

za vjeru su svoju krv prolili!

Sveti Ante ?uvaj naše fratre,

spasili su vjeru i Hrvate!

Fra Andrija povjesni?ar mio,

stotinu je knjiga objavio!

Veliko vam hvala fra Andrija

jer povijest je od svih najstarija!"

(Nevenka ?ubela, Mostar)

Misište je ogradeno suhozidom, što je podsje?alo na ve?i vrt, jer se oltar ne vidi dok se ne do?e u ogra?eno Misište. U Misištu se nalazi nekoliko ve?ih hrastovih stabala koji se stolje?ima bore s liticama, a hodo?asnicima pružaju ugodnu hladovinu. I na suncu je, uz blago pirenje povjetarca, pravo zadovoljstvo.

Naša katedrala na Bilima je Božje djelo i vjernici se u nju slijevaju, sa svih strana, Boga slave, s vjerom je napuštaju i s nadom novi susret o?ekuju. Ovo je stolje?ima postalo naše najomiljenije i najljepše svetište, smješteno je na mjestu Bila u srcu ove visoravni grijano dahom katoli?kog puka! Nekada je to bilo najve?e pu?ko svetište s blagoslovom polja na razbacanim, a ?esto i preoranim, po?ivalištima našim pre?a.

Pjesnikinja Marija Dubravac iz Australije je podulju ?estitku završila pozivom:

„…Uskliknimo, bra?o sretnim glasom: ''Fra Andrija, živ nam i zdrav bio!

Dobra djela, pokore i žrtve, vje?ni Bog ti u raju platio.

?estitke nam radosnice primi, takav genij ne ra?a se ?esto.

U srcima hrvatskog naroda, u sve v'jeke sigurno ti mjesto.'''

A.M. i A.N.

 

 

 

 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO “NAPREDAK” 
UDRUGA “HRVATSKA ŽENA” U HNŽ-u I
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI SA SJEDIŠTEM U MOSTARU

ORGANIZIRAJU 

DAN ZAHVALNOSTI

U POVODU ZAVRŠETKA
ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE
U ?ETVRTAK, 14. LIPNJA 2018. U 19 SATI
U NAPRETKOVOM DOMU U MOSTARU.

U PROGRAMU SUDJELUJU:

skupina folklornog ansambla hkud „sv. ante – cim“
GLAZBENA SKUPINA „PJEVANJEM DO ZDRAVLJA“
pjeva?ica Sanda Pandža
športski plesni klub „zrinjski“
pjeva?ica KARLA KNEZOVI?
be?ari sa neretve
predstavljanje Napretkovih mladih glazbenika
na klaviru, gitari, harmonici i violini
i drugi...

Voditeljica  programa je SANDA PANDŽA.

Radujemo se Vašem dolasku u Napretkov dom u Mostaru.

Ulaz je slobodan!

fra Andrija Niki?, predsjednik.
Mostar, lipanj 2018.