Ispis E-mail

U petak, 1. lipnja 2018. u 19:00 sati, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak" u Mostaru priredilo je u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosa?e šestu izložbu likovnih radova sudionika radionice crtanja i slikanja.

Radovi su nastali tijekom školske 2017./2018. godine. Trideset i tri sudionika I sudionice, pod stru?nim vodstvom akademskih slikara i grafi?ara Mirjane Drežnjak Naletili? i Marija Naletili?a, izložili su tristotinjak radova. O tijeku otkrivanju i usavršavanju talentirane djece te izloženih radovima govorili su spomenuti Mario i Mirjana.

U svom govoru predsjednik Društva prof dr. fra Andrija Niki? je rekao: „Naši fratri su ponavljali i napisali da je Hercegovina najljepša zemlja i da su Hercegovci najsposbniji ljudi. Da se ta sposobnost pokaže, uz ostalo, prije 116 godina fratri su osnovali Društvo za odgoj mladeži. Da se s rije?i prije?e na djelo, uz pomo? dobro?initelja, sagradili su Napretkovu pala?u u kojoj su mladi iz Hercegovine stanovali i poha?ali srednje škole. Nakon obnove rada Društva 1990. u Napretkovom domu zapo?eli smo s radionicama. Jedna od najbrojinijih radonica jest Radionica ljepote."

Radionicu mladih umjetnika nazivam „Radionica ljepote" jer putem umjetnosti ova mladež gradi most izme?u umjetnika i Boga, kako bi postali svjedoci Božje ljepote. „Umjetnik, rekao je Papa, ima poseban odnos prema ljepoti. U istinskom smislu može se re?i da je ljepota poziv koji mu Stvoritelj udjeljuje u daru 'umjetni?kog talenta'. I, zasigurno, to je tako?er talent koji bi trebao donositi plod, u skladu sa smislom evan?eoske prispodobe o talentima."

Darovi koje ste primili su odgovornost i poslanje za svakog od vas. Pozvani ste raditi i usavršavati primljeni talent. Pozvani ste, pomo?u svojih talenata i crpe?i iz izvora svoje duhovnosti, predložiti alternativni na?in razumijevanja kvalitete života.

Stoga razvijajte svoje talente kako biste pridonijeli ekološkom obra?enju koje prepoznaje uzvišeno dostojanstvo svake osobe, njezinu svojstvenu vrijednost, njezinu kreativnost i sposobnost promicanja op?ega dobra. Promi?ite kulturu susreta, gradite mostove me?u ljudima, me?u narodima, u svijetu u kojem se i dalje podižu mnogi zidovi iz straha od drugoga.

Nadalje, umjetnici nisu gotovi, oni se tek stvaraju! Nastavite se usvršavati, pa ?emo imati velikane djela koja govore svim jezicima! Umnažajte svoje talente i u?inite vidljivom neizrecivu Božju ljubav.

Fra Andrija je zahvalio Mariju i Mirjani hvala vam na strpljivosti i ustrajnosti, roditeljima ove dje?ice na povjerenju, a mlade umjetnike Napretkove „Radionice ljepote" potakao da se nastavite usavršavati!

Tako ?e, nadamo se, s vremenom postati ponos i profesorima i roditeljima, narodu i Napretkove „Radionice ljepote" – završio je fra Andrija.

Izložbu je otvorio najmla?i sudionik Noa Naletili?.

AN


Svoje likovne radove izložili su 33 mlada umjetnika; 7 izlaga?a starijeg uzrasta i 26 izlaga?a iz mla?e grupe. Izložena umjetni?ka djela stvarana su kroz školsku 2017./2018. godinu pod stru?nim vodstvom akademskih slikara i grafi?ara Mirjane Drežnjak Naleti? i Marija Naletili?a. Oni su posebno ponosni što je i ova godina uspješno okon?ana te su istakli kako je dvorana u Kosa?i postala premala za izbor svih najboljih radova. U ime Napretka fra Andrija Niki? je pozdravio mlade umjetnike, ?estitao im, zahvalio na uloženom trudu te pozvao da budu ustrajni i nastave se usavršavati na svom umjetni?kom putu. Na kraju su polaznicima radionice uru?ene diplome a ugodno druženje je nastavljeno na prigodnom domjenku.

POPIS IZLAGA?A, 1. lipnja 2018.

MLA?A GRUPA:

1. Iva Josipa Milas
2. Marko ?ule
3. Petra Sablji?
4. Ena Vidovi?
5. Gabriela Biloš
6. Nina Mili?evi?
7. Marta Bagari?
8. Matej Bagari?
9. Toma Vukojevi?
10. Josip Pandža
11. David Tomi?
12. Iva Vida?kovi?
25. Laura Naletili?
13. Marija Vida?kovi? 26. Ivano ?utura
14. Mia Cipeti?
15. Iris Blaževi?
16. Dunja Blaževi?
17. Katarina Blaževi?
18. Manuela Skaramuca
19. Lucija Kreši?
20. Petra Lovri?
21. Margareta ?avar
22. Ana ?avar
23. Noa Naletili?
24. Petra Bezer

STARIJA GRUPA:

1. Fabian Bevanda
2. Nikolina Rotim
3. Filip Ani?i?
4. Ana Ivankovi?
5. Marija Miloš
6. Ivona Cvitkovi?
7. Ante Udovi?i?

Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ Mostar

 

 


  

 

U HRVATSKOM DOMU HERCEG STJEPANA KOSA?E U MOSTARU
GALERIJA KRALJICE KATARINE KOSA?A

U petak, 1. lipnja 2018. u 19 sati

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK" MOSTAR

PRIRE?UJE 6. IZLOŽBU LIKOVNIH RADOVA

SUDIONIKA RADIONICE CRTANJA I SLIKANJA.

izlozba-slika

Polaznici radionice crtanja i slikanja svoje su radove u raznim likovnim tehnikama stvarali u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva „Napredak, pod stru?nim vodstvom akademskih slikara i grafi?ara Mirjane Drežnjak Naletili? i Marija Naletili?a.

Nakon uspješno završenog programa u školskoj 2017/2018. godini oni žele javnosti pokazati svoja likovna djela.

Voditeljica programa je glazbenica Sanda Pandža.

Ulaz je slobodan!

Radujemo se Vašem dolasku!