Naslovica Ukorak s vremenom AKADEMIJINA I NAPRETKOVA USKRSNICA 2018.
AKADEMIJINA I NAPRETKOVA USKRSNICA 2018. Ispis E-mail

Draga krš?anska bra?o i sestre, dragi sinovi i k?eri hrvatskog naroda, dragi akademici i napretkovci, te prijatelji i svi ljudi dobre volje!

1. Isusovo uskrsnu?e je jedinstven, najradosniji i najsudbonosniji doga?aj u ljudskoj povijesti. Uskrsnu?e je, naslanjaju?i se na misli pape Franje, temelj krš?anskog života! Bez naznake Raja i vje?nog života, krš?anstvo bi se svelo na obi?nu etiku i životnu filozofiju. Stoga nas uskrsni dani pozivaju na razmišljanje o tajni uskrsnu?a od mrtvih.

Ovim pozdravnim rIje?ima po?ela je Akademijina i Napretkova Uskrsnica održana u ?etvrtak 5. travnja 2018. u ve?ernjim satima u prostorijama Napretkova doma u Mostaru. U bogatom programu su u?estvovali: Frama Ruži?i, Ženska klapa „Bura“ Mostar, glazbena skupina „Pjevanjem do zdravlja“, športski plesni klub „Zrinski“, te Napretkovi harmonikaši. Voditeljica programa bila je književnica Anita Martinac. U sklopu Uskrsnice bila je i prigodna izložba slika i rukotvorina.

Prva je nastupila Frama iz Ruži?a sa pjesmom Na nebu zora rudi. Nakon toga voditeljica je pro?itala uskrsne ?estitke koje su i ove godine pristigle u velikom broju. Druga je nastupila mlada pjeva?ica i studentica tre?e godine prava Sandra Pandža otpjevavši pjesmu More pelina. Iza svakog nastupa voditeljica bi pro?itala par predivnih ?estitki u stihovima. Iza Sandre glazbena skupina „Pjevanjem do zdravlja“, koju vodi g?a Ubavka Prusina otpjevala nam je dvije pjesme Laudato si (Hvaljen budi) i Putujem tamo. Pjevali su prelijepo, smiruju?i srca. Nakon pjesama mogli smo uživati i u plesu. Iz športskog plesnog kluba „Zrinski“ nastupile su tri djevojke Lucija Karluši?, Dea Dolko i Martina, uz tri lijepe melodije. Voditeljica Anita Martinac pro?itala nam je jednu svoju pjesmu Danas na Kalvariji posve?enu Uskrsu. Potom je najavila još jednu mladu pjeva?icu Karlu Knezovi?, u?enicu VIII r. O. Š. fra Petra Bakule Mostar. Ona nam je otpjevala dvije duhovne pjesme Velik si i Da te samo dotaknem. Bilo je ugodno ju slušati, a njena mama i baka gledali su je ne skrivaju?i ponos.

I ovaj put, kao i na dosadašnjim tribinama uživali smo u pjevanju djevojaka iz ženske klape „Bura“, koje su nam otpjevale duhovnu pjesmu U onaj dan i Škorinu pjesmu Moj dida i ja. Pred kraj programa Frama Ruži?i otpjevala nam je pjesmu Budi slobodan.

2. Nakon njih obratio nam se i predsjednik Napretka fra Andrija Niki? prigodnim rije?ima. Ispri?ao nam je pri?u o malenom dje?aku, ?iji je otac slikar. Otac je naslikao Isusa kako stoji kraj vrata i kuca. Sin?i? se zagleda u sliku i re?e ocu: „ O?e, zaboravi si na vratima naslikati klju?anicu.“ Otac mu odgovori: „Nema klju?anice, jer vrata se moraju otvoriti sa druge strane.“

Vladimir Solovljev koji je, upozorava Milan Ivkoši?, jedno vrijeme živio u Zagrebu i prijateljevao s don Franjom Ra?kim i biskupom Josipom J. Strossmayerom rekao je: Ako nema života poslije smrti, ako je smrt kraj, ako nema uskrsnu?a, povijest ?ovje?anstva je povijest groblja, a svekolike ?ovjekove moralne težnje su besmislene. On je zapravo samo potvrdio vjeru našega puka kojemu je život nezamisliv bez svetosti, bez doticaja neba i zemlje, bez uzleta do Boga, i kojemu je zagrobni život prirodni nastavak toga puta. Ako tom obi?nom svijetu oduzmete vjeru, oduzeli ste mu svrhu življenja, ako ?ovje?anstvu oduzmete uskrsnu?e, oduzeli ste mu smisao postojana. Ništa kao to ništavilo bez vjere u diktaturi komunizma nije toliko zgranulo - osvijestilo ljude. Podrijetlo agresivnosti ju?erašnjih i današnjih nevjernika – ateista upravo je u tom suludom naumu da se Bog zamijeni ?ovjekovom samovoljom, ali svi ti naumi su propali.

Od preludija do postludija postoji odre?eni razmak… i ne samo u glazbi; nego i u liturgiji; i u životu. Nisu li Isusove rije?i: Ako pšeni?no zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod (Iv 12,24) pravi preludij u uskrsni misterij? – A Lukine rije?i iz današnjeg odlomka Djela apostolskih: I sve se više pove?avalo mnoštvo muževa i žena, što vjerovaše Gospodinu – postludij? – I nisu li doga?aji prije Velikog petka, i na sam Veliki petak, preludij? – A doga?aji na Uskrs, i sve ovo poslije – do Sudnjeg dana – postludij?

Isus je stvorio novi – uskrsni – svijet – uskrsno razdoblje ?ovje?anstva. Na Mali Uskrs (danas) Isus je zaposlen samo s Tomom – pojedincem. Stvara u njemu uskrsnu vjeru, kao što je na Uskrs bio stvorio ostaloj Desetorici. Divna li Isusa! Važni su mu svi zajedno, i svaki pojedina?no! Desetorici je stvorio uskrsnu vjeru na Uskrs! – Ivanu rano ujutro, na grobu; ostalima nave?er, kad je k njima došao. Onoj dvojici na uskrsni ponedjeljak na putu u Emaus. – Tomi osam dana kasnije: danas, na Mali Uskrs! A meni i tebi: na krštenju! Stvorio nam je uskrsnu vjeru, da živimo iz nje, i po njoj, kao uskrsni ljudi! Budimo, dakle, što jesmo – uskrsnici!

Naš širokobriješki ?ak, Antun Branko Šimi? nije živio ni 27 godina, ali se nije bojao smrti, nego je prou?io: Smrt i ja - Smrt nije izvan mene. Ona je u meni - od najprvog po?etka: sa mnom raste - u svakom ?asu - Jednog dana- ja zastanem- a ona raste dalje- u meni dok me cijelog ne proraste- i stigne na rub mene. Moj svršetak- njen pravi je po?etak:- kad kraljuje dalje sama.

Kao sin katoli?ke obitelji i odli?an u?enik širokobrijeških fratara i profesora sažeo je uskrsnu poruku o kojoj slušamo ovih uskrsnih dana. To je poruka Isusa Krista koji je svoje u?enike u?vrstio u vjeri, jednog, pa dvojicu, da ostale, pa vjernike kojih je bilo 500 od kojih ve?ina, svjedo?i Pavao, još i sada živi, pa Pavla, neumornog propovjednika i svjedoka, te je poslao propovjednike u ?ovje?anstvo da propovijedaju: ?ovje?e pazi - da ne ideš malen- ispod zvijezda!- Pusti - da cijelog tebe pro?e- blaga svjetlost zvijezda!- Da ni za ?im ne žališ - kad se budeš zadnjim pogledima- rastajo od zvijezda! Na svom koncu - mjesto u prah- prije?i sav u zvijezde!

Sretan nam put do zvijezda!

Slijedite Uskrslog Isusa Krista i sti?i ?emo životnom cilju!

3. Ve? dulje vremena zapljuskuju nas neo?ekivani valovi nejasnih izri?aja.

Prof. emeritusa Matka Maruši?a nas upozorava:

Istanbulska konvencija je u svakom svojemu detalju protivna zdravom razumu i trenutnom znanju ?ovje?anstva:

a) protuprirodna, protuznanstvena, protuobiteljska, protuvjerska, protucivilizacijska i protuhrvatska. Ona je neprijatelj svih ljudi, a napose žena i djece.

b) Istanbulska konvencija je toliko zla i štetna da se slobodno može smatrati ?avoljim djelom – za one koji iole vjeruju da postoji i Sotona, kao pali an?eo, koji na svijetu radi nezamisliva zla.

c) Istanbulska konvencija nije uop?e napisana zbog zaštite žena, nego je „zaštita žena“ zlouporabljena da bi se svijetu nametnula rodna teorija, kao pravosudna praksa i neupitno školsko gradivo, dakle kao životna praksa, nova kultura u kojoj vlada Sotonino Zlo.

d) Tko god glasuje za Istanbulsku konvenciju, glasovao je protiv svoje obitelji, svoje djece, svoje Vjere, Domovine, države i naroda.

Ustrajemo da se prekine s lažima i da se jasno vidi i kaže: radi se o pokušaju rušenja civilizacije koju živimo, radi se o svjetskom sukobu i drugih argumenata nema: pobijedit ?e onaj tko bude ja?i i ustrajniji.

Nepoznati autor je upozorio ?itatelje:

Kada su Kinezi odlu?ili živjeti u miru, izgradili su Kineski zid.

Mislili su da ga zbog njegove visine, dužine i ?vrstine nitko ne?e prije?i.

Tokom prvih 100 godina postojanja Zida, Kinezi su napadnuti 3 puta.

I svaki put neprijateljske snage su podmitile ?uvare Zida i bez ikakve ga muke prešle.

Grješka je bila u tome što su izgradili Zid, ali nisu izgradili karakter ljudi.

Želite li uništiti jednu civilizaciju, na raspolaganju su vam tri na?ina:

  1. uništite obitelj
  2. uništite odgoj i obrazovanje
  3. obezvrijedite uzore.

Obitelj se uništava omalovažavanjem uloge majke, pa se žene po?inju stidjeti zato što su majke, ili što su ku?anice!

Umanjite vrijednost i poštovanje u?itelja u društvu, tako da ih u?enici preziru!

Kako biste uklonili uzore, smanjite vrijednost u?enih ljudi i nitko ih ne?e slušati i slijediti!"

+++

4. Na kraju smo svi zajedno otpjevali Kraljice neba uz pratnju mladih Napretkovih harmonikaša.

Zaista smo uživali u ovome što su iznjedrili ve?erašnji predstavlja?i daju?i najbolje od onoga što imamo – pamet, vjeru, kulturu i glazbu. Svatko je dao svoj doprinos i kamen?i? izgradnji mosta hrvatske i katoli?ke kulture koja je uvijek bila ?vrst oslonac o?uvanju vlastitog identiteta u ovoj blizu gotovo dvotisu?ljetnoj zemlji katolika i tisu?u i pet stotina svojoj hrvatskoj domovini.

Potom smo mogli uživati u prigodnom domjenku i kola?ima koje su pripravile vrijedne ruke udruge „Žene“ iz Mostara. Srda?no smo se pozdravljali ja?aju?i povjerenje u kulturnu svakog kulturnog ?ina i svako ?asovnog druženja koji se pretvorio u obnovu i u?vrš?ivanje povijesnog i zemljopisnog mosta povezivanja nastavkom pri?anja poruka univerzalnim jezikom.

 

 

 

 

 

 

MLADA LJETA - BUDU?NOST SVIJETA!
VELIKO JE SAD VESELJE ... ALELUJA!

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
I
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK" MOSTAR

POZIVAJU VAS NA PROSLAVU

POZIVAJU VAS NE PROSLAVU USKRSNICE

u ?etvrtak, 5. travnja 2018. u 19.00 sati
u Napretkovom domu

uskrs-2018

U programu sudjeluju:

Frama Ruži?i , Klapa Dobrkovi?i
Ženska klapa "Bura" Mostar,
Glazbena skupina "Pjevanjem do zdravlja"
Športski plesni klub "Zrinjski"
Napretkove glazbene sekcije na klaviru, gitari i
harmonici iostali.

Voditeljica programa je književnica Anita Martinac.

U sklopu "Uskrsnice" bit ?e i prigodna izložba!

Ulaz slobodan! DO?ITE!

Svima vama od srca sretan, radostan, blagoslovljen i svet Uskrs!

Fra Andrija Niki?, predsjednik

Mostar, ožujak 2018.