Ispis E-mail

"Otvaranje dopisništva nije samo dobar poslovni angažman. Dapa?e. Otvaranje dopisništva je snažna poruka zajedništva jednog naroda dvije domovine. Poruka koja govori što Republici Hrvatskoj zna?i hrvatski narod koji živi u BiH. Vjerujem da ?e teme koje ?e ovo dopisništvo otvarati na neki na?in još više osvijestiti i senzibilizirati Hrvate u RH da što bolje sagledaju probleme s kojima se suo?ava hrvatski narod u svom svakodnevnom životu u BiH", kazao je državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan BiH Zvonko Milas.

U Mostaru je ju?er sve?ano (i ponovno) otvoreno dopisništvo HRT-a, a nakon pune ?etiri godine od kada je zatvoreno u tijeku mandata bivšeg glavnog ravnatelja Gorana Radmana. Ovom prilikom najavljeno je otvaranje dopisništva HRT-a i u Sarajevu, a koje ?e pokrivati i glavni grad BiH, kao i hrvatska mjesta u srednjoj Bosni, kao i veliki dio entiteta Republike Srpske iz kojega je, a kako je istaknuo glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Ba?i?, u i tijekom posljednjeg rata protjerano više od 150 tisu?a Hrvata.
Ravnatelj HRT-a: Poseban naglasak na izbornoj godini

Kazimir Ba?i?, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije naglasio je da je otvaranje dopisništva HRT-a zna?ajan dan za ovu medijsku ku?u jer su, kako je kazao, kvalitetno izvješ?ivanje o radu javnih ustanova kao i o svim bitnim društvenim pitanjima, kao i me?unarodnim odnosima, osobito sa susjednim državama, važne zada?e javnog medijskog servisa.

"Zato HRT u posljednje dvije godine ponovno aktivno širi mrežu dopisništava. Naime, nakon što su 2016. godine u Hrvatskoj ponovno u Vukovaru, Metkovi?u i Bjelovaru, danas svjedo?imo ponovnom pokretanju dopisništva u BiH - prvo ovo dopisništvo u Mostaru, a ovom prigodom najavljujem i skoro otvaranje naših dopisništava u Sarajevu", kazao je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije.

On je istaknuo da je otvaranje dopisništva u Mostaru "jedan od pokazatelja skrbi HRT-a za hrvatski narod u BiH".

"Poznato da je BiH, a posebno status ovdašnjih Hrvata jedno od najvažnijih vanjskopoliti?kih pitanja. S BiH imamo najdužu granicu i u tom kontekstu osobito je važan podatak da oni još uvijek nemaju program javne televizije na svom materinjem jeziku. Stoga HRT stalnim pra?enjem zbivanja u BiH nastoji popuniti tu prazninu kroz ?este priloge u informativnim emisijama, kako radijskim tako i televizijskim", kazao je ravnatelj HRT-a u svom obra?anju na otvaranju dopisništva ove medijske ku?e u Mostaru.

Posebno naglašavaju?i kako ?e prisutnost HRT-a u BiH biti puno ve?a te da je to posebno važno u ovoj izbornoj godini on je najavio i otvaranje dopisništva HRT-a i u Sarajevu, a koje ?e pokrivati i glavni grad BiH, kao i hrvatska mjesta u srednjoj Bosni, kao i veliki dio entiteta Republike Srpske iz kojega je, a kako je istaknuo glavni ravnatelj HRT-a, u i tijekom posljednjeg rata protjerano više od 150 tisu?a Hrvata.

"Upravo je i njima pomo? posebno potrebna, stoga smo itekako svjesni da ?emo svojim dometima i dalje poticati opstanak Hrvata i dati potporu ovom vrlo važnom projektu za Hrvate u BiH", zaklju?io je ravnatelj HRT-a.

?ovi?: Oja?at ?e se pozicija Hrvata u BiH

O zna?aju prisutnosti HRT-a u BiH govorio je državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan BiH Zvonko Milas. On je kazao kako se u prioritet mandata stavilo otvaranje i dopisništava u BiH.

"Otvaranje dopisništva nije samo dobar poslovni angažman. Dapa?e. Otvaranje dopisništva je snažna poruka zajedništva jednog naroda dvije domovine. Poruka koja govori što Republici Hrvatskoj zna?i hrvatski narod koji živi u BiH. Vjerujem da ?e teme koje ?e ovo dopisništvo otvarati na neki na?in još više osvijestiti i senzibilizirati Hrvate u RH da što bolje sagledaju probleme s kojima se suo?ava hrvatski narod u svom svakodnevnom životu u BiH", kazao je Milas.

On je izrazio uvjerenje da ?e prezentiranje zbivanja iz podru?ja obrazovanja, kulture, sporta itd., a pritom spomenuvši i me?ugorskog teniskog asa Marina ?ili?a, dati pozitivan impuls i ponos.

Obra?aju?i se nazo?nima na sve?anom otvorenju dopisništva HRT-a u Mostaru, predsjedatelj Predsjedništva i predsjednik HNS-a BiH Dragan ?ovi? ovom prilikom se, kako je kazao, zahvalio svima onima koj "ve? dugo vremena pokušavaju izna?i na?ina kako bi se pružila pravovremena i vjerodostojna informacija o položaju i stanju hrvatskog naroda u BiH".

"Nepostojanjem dopisništva HRT-a u našoj zemlji protekle ?etiri godine napravljena ogromna šteta svima u BiH, posebno hrvatskom narodu, a sve u kontekstu nepostojanja TV kanala javnog emitera na hrvatskom jeziku. Kvaliteta informacija nakon današnjeg otvorenja promijenit ?e vidno sliku odnosa u Bosni i Hercegovini, posebno pozicije hrvatskog naroda", kazao je ovom prilikom ?ovi?.

Nadalje, izrazio je nadu da ?e se ponovnim otvaranjem dopisništva HRT-a snažnije oja?ati hrvatska pozicija ali i "ubrzanije riješiti stvarno osiguranje onog prava o jednakosti gra?ana i naroda, kao i prava na informiranje na svom jeziku kada je rije? o sustavu javnih emitera u BiH".

"Vjerujem da ?e HRT dati maksimalan napor i veliki doprinos kako bi svi druga?ije doživljavali strateški odnos izme?u Hrvatske i BiH, osobito u ovo vrijeme kada mi tražimo svoje mjesto pod novim suncem europskih integracija", kazao je ?ovi?, kazavši da ?e hrvatski narod i svi žitelji BiH imati mogu?nost da na vjerodostojan, korektan i pravodoban na?in progovore o onome kako funkcionira BiH.

hkd-napredak-andrija

Fra Andrija Niki?: Nadam se da ?e ovo biti zrcalo hrvatske duše

Ina?e, dopisništvo HRT-a smješteno je u prostorijama HKD Napredak u Mostaru, mjestu gdje su i prije bile redakcijske prostorije.
Komentiraju?i otvaranje dopisništva, predsjednik HKD Napredak fra Andrija Niki? kako nijedna ljudska sposobnost nije toliko presudna za razvoj civilizacije kao sposobnost prikupljanja, razmjene i primjene znanja, komunicirana posredstvom tehni?kih medija.

"Nadam se da ?e jezik djelatnika Dopisništva biti zrcalo hrvatske duše, svjedok postojanosti i pismenosti hrvatskog naroda u Humu, odnosno u BiH od Huma?ke polo?e do naših dana. Radujem se što se nakon neo?ekivane stanke, nastavlja povezivati hrvatski narod i naša kulturna baština sa cijelim svijetom. Želim da kreatori medijskih sadržaja postanu svjedoci istine i promicatelji novoga, sigurnijeg i sretnijeg ?ovje?anstva. Želim da povjerenje u dobro i zdravo sjeme sijano iz Mostara u logici istine sve više oblikuje na?in komuniciranja", zaklju?io je fra Andrija Niki?, poželjevši da se "djelatnici HRT-a natje?u u širenju nade na sve ?etiri strane svijeta".

Podsjetimo da je HRT svoje dopisništvo prvi put otvorila u ratnim uvjetima 27. srpnja 1992. godine u Širokom Brijegu, a prvo izravno uklju?enje u Dnevnik bilo je ist godine 25. prosinca. Tek 2007. godine dopisništvo je iz Širokog Brijega premješteno u Mostar, a u kojem je djelovalo sve do 31. prosinca 2014. godine od kada u BiH više nije bilo HRT-ovih dopisništava. Dopisnik HRT-a iz Mostara je duogogišnji novinar ove medijske ku?e Miljenko Kara?i?.

Nazo?ile visoke zvanice iz politi?kog života Hrvata u BiH

Otvaranju su, izme?u ostalih nazo?ili predsjedatelj Predsjedništva BiH i predsjednik HNS-a BiH Dragan ?ovi?, državna tajnica ministarstva vanjskih poslova RH Zdravka Buši?, Zvonko Milas predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan RH, predsjedateljica Zastupni?kog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, predsjednik F BiH Marinko ?avara, zamjenik predsjedatelja Vije?a ministara Vjekoslav Bevanda, ministar prometa i komunikacija Denis Lasi?, potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerkovi?, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brki?, predsjednik vlade HNŽ-a Nevenko Herceg, gradona?elnik Mostara Ljubo Bešli?, glavna tajnica HDZ-a BiH Miljana Glamuzina, glavni urednik mostarske Naše TV Mario Vranki?, glavni urednik Ve?ernjeg lista BiH Jozo Pavkovi?, predsjednik HKD Napredak Mostar fra Andrija Niki? itd.

Republikainfo.com