Naslovica Ukorak s vremenom Te?ajevi njema?kog i talijanskog jezika
Te?ajevi njema?kog i talijanskog jezika Ispis E-mail

ZAVRŠENI TE?AJEVI 

NJEMA?KOG I TALIJANSKOG JEZIKA

U ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u Napretku u Mostaru uru?ene su diplome za završene te?ajeve talijanskog i njema?kog jezika.

POPIS:

Talijanski jezik stupanj A1.
Ivona Jur?evi?

Talijanski jezik stupanj A2.
Iva Soko
An?ela Cvitkovi?

Talijanski jezik stupanj B1.
Monika ?ori?
Marija Budimir
Magda Glibi? i
Marija Boban.
Njema?ki jezik stupanj A1.
Zorka Vukoja
Ružica Bariši? i
Petra Crnac.

Voditeljica te?aja talijanskog jezika je Mirjana Kutle, dipl. ekonomist,
a voditeljica te?aja njema?kog jezika je Ivona Deronji?, magistar njema?kog jezika

HKD NAPREDAK MOSTAR
Mostar, srpanj 2017.