Naslovica Ukorak s vremenom Dodjela diploma - Francuski A1
Dodjela diploma - Francuski A1 Ispis E-mail

DODJELA DIPLOMA ZA ZAVRŠENI TE?AJ

FRANCUSKOG JEZIKA – stupanj A1.

Predsjednik Napretka fra Andrija Niki? u ?etvrtak, 16. velja?e 2017. u 19,30 sati
uru?io je diplome za završeni te?aj francuskog jezika.

POPIS:

1. Marko ?ovi?
2. Sara Brljevi?
3. Kristina Lasi?
4. Marija Kara?i?

Voditeljica te?aja francuskog jezika: Vesna Glibi?, prof. francuskog i latinskog jezika.

HKD NAPREDAK MOSTAR

Mostar, velja?a 2017.