Ispis E-mail

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „Napredak" u Mostaru
I HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Predstavljanje knjige Živo kamenje iz Me?ugorja

Izd. HKD Napredak iz Mostara, 2016.

hazubaNapredakLogo

u dogovoru s fra Karlom Lovri?em pozivaju Vas na predstavljanje jedinstvene knjige:
Hubert Theler, Živo kamenje iz Me?ugorja, na hrvatskom, talijanskom, engleskom, njema?kom, francuskom i španjolskom jeziku.
Izd. HKD Napredak iz Mostara, 2016.

„Kamenje, piše Hubert, pripada Me?ugorju poput širokog neba, poput vode, poput disanja vjetra. Ono daje posebno obilježje krajolicima, s njihovim poljima i ogradama, s njihovim kamenim ku?icama i vinogradima Me?u tim kamenjem ima i posebnog kamenja koje upozorava na odavno minula vremena, pripadaju?i time kolektivnoj povijesnoj svijesti. (...) A tu je i ovo neuobi?ajeno kamenje što prekriva škrtu zemlju na kojoj ljudi preživljavaju svoje oskudno postojanje. Ta zemlja ne daje od sebe ni pšenicu ni vino pa ?ak ni travu za stoku, ako je težaci prethodno ne raskamene. Kad sam se prije više od trinaest godina prvi put uspinjao na Podbrdo i kasnije na Križevac, naslu?ivao sam da to kamenje na putu ne tvori obi?ne kamenjare, nego da se radi o ugaonom kamenju, o kamenju kolektivne duhovne svijesti. Iznenada me kamenje po?elo gledati: zemljom zacrtana lica, uko?ena povici, priproste crte lica u neposrednoj preobrazbi sa svojim tjelesima pod zemljom...Novi ?ovjek koji silazi s brda ostavlja tragove svojih pokora i zavjeta u tome kamenju koje bi htjelo vikati... baš kao onda prilikom Isusova ulaska u Jeruzalem (Lk 19, 38-40)" (Iz Predgovora, str. 7.)

Knjiga Živo kamenje iz Me?ugorja nastajala je i dozrijevala više godina i plod je iznimne ljubavi jednoga umjetnika prema Gospi - Kraljici Mira u Me?ugorju. Hubert Theler sa svojom obitelji hodo?asti u Me?ugorje. S krunicom u ruci redovito je odlazio na Podbrdo i Križevac. Penju?i se kroz škrtu Božju prirodu, na stazama po kojima je hodio po?eo je opažati nešto sasvim neobi?no. Njegovo je vješto umjetni?ko oko na kamenju izgla?anom bosim stopalima milijuna hodo?asnika primijetilo obrise ljudskih lica. Budu?i da kao stru?ni fotograf i pisac sa sobom uvijek nosi fotoaparat i bilježnicu, osjetio je potrebu ovjekovje?iti ova lica u kamenu. Hubert je to strpljivo i predano ?inio više od dvanaest godina.

Fotografije su popra?ene izabranim Gospinim porukama, a ovo je djelo prire?eno na hrvatskom, talijanskom, engleskom, njema?kom, francuskom i španjolskom jeziku.

Predstavljanje ?e se održati u ?etvrtak,

29. prosinca 2016. godine, u 20 sati

u Me?ugorju u Dvorani Sv. Ivana Pavla II. u 20 sati.

Radujemo se Vašem dolasku!

Fra Andrija Niki?

Mostar, prosinca 2016.