Ispis E-mail

Upravni odbor Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar na svojoj osmoj sjednici koja je održana u utorak 26. velja?e 2008. uz ostalo usvojila je Izvješ?e Povjerenstva za dodjelu stipendija za 2007./2008. akademsku godinu.

Prema propisima Natje?aja slijede?i kandidati su dobili stipendije za teku?u akademsku godinu Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar:

 1. Ana Zovko,
 2. Vedrana Papac
 3. Sanja Jozi?,
 4. Marija Prusina,
 5. Mirela Kundid,
 6. Bosiljka Biokši?,
 7. Lenka Mati?,
 8. Ivana ?ovi?,
 9. Goran Mari?,
 10. Karlo Mili?evi?,
 11. Mariela Martin?evi?,
 12. Tatjana Mir?i?,
 13. Ivan Anti?,
 14. Vedran Markoti? i
 15. Tanja Ljubi?.

prof. dr. fra Andija Niki?
Predsjednik HKD Napredak Mostar