Naslovica Stipendije i potpore
Stipendije i potpore
Napredak uru?io nov?ane potpore studentima Ispis E-mail

U ?etvrtak 3. travnja 2014. godine u ve?ernjim satima u Napretkovom domu u Mostaru bilo je izuzetno sve?ano. Ove ve?eri su 53. studenta koji su ?lanovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Mostara i prijavili se na Natje?aj za nov?ane potpore raspisan 7. velja?e 2014. godine dobili nov?ane potpore za 2013/2014. akademsku godinu/školsku godinu.

Nov?ane potpore im je uru?io predsjednik Napretka prof. dr. fra Andrija Niki? u nazo?nosti Povjerenstva za stipndiranje/potpore. Predsjednik je svakom studentu stisnuo ruku i poželio uspjeh u studiranju te obe?ao još mnogo ovakvih susreta. Sve?anost je sa dvije skladbe uljepšala mlada violinistica Nikolina Pandža.

Više...
 
Natje?aj za stipendije 2013 - 2014 Ispis E-mail

Temeljem ?lanka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak" Mostar i ?lanka 4. Pravila o na?inu i kriterijima za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJE?AJ
o dodjeli nov?anih potpora HKD „Napredak" Mostar

I.

Raspisuje se Natje?aj za dodjelu 50 (pedeset) nov?anih potpora HKD „Napredak" Mostar redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2013/2014. godini.

Više...
 
Natje?aj za nov?ane potpore 2010/2011. Ispis E-mail

Temeljem ?lanka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Mostar i ?lanka 4. Pravila o na?inu i kriterijima za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJE?AJ

o dodjeli nov?anih potpora HKD „Napredak“ Mostar

Obrazac za prijavu Word

 

Više...
 
SVE?ANOST DODJELE STIPENDIJA U NAPRETKU Ispis E-mail

U Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Mostar održana je 183. Napretkova tribina sa posebno sve?anim karakterom. Uru?ene su stipendije za deset Napretkovih stipendista po Natje?aju za stipendiranje studenata od 18. svibnja 2010. godine.

Foto Galerija

Više...
 
Natje?aj za dodjelu stipendija 2009/2010. akademsku godinu Ispis E-mail

Temeljem ?lanka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Mostar i ?lanka 4. Pravila o na?inu i kriterijima za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata,  Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJE?AJ

za dodjelu stipendija/potpora HKD „Napredak“ Mostar

Obrazac za prijavu Word pdf

 

Više...
 
Ispis E-mail

Upravni odbor Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar na svojoj osmoj sjednici koja je održana u utorak 26. velja?e 2008. uz ostalo usvojila je Izvješ?e Povjerenstva za dodjelu stipendija za 2007./2008. akademsku godinu.

Više...