Naslovica Obljetnice 20. obljetnica HKD "Napredak" Mostar
20. obljetnica HKD "Napredak" Mostar Ispis E-mail

 

PROSLAVLJENA 20. OBLJETNICA

OBNOVLJENOG MOSTARSKOG NAPRETKA

I 60. BOŽI?NICA

Ozra?ju radosti u povodu nastupaju?ih boži?nih i novogodišnjih blagdana u Mostaru, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" Mostar dalo je 9. prosinca s po?etkom u 18 sati, po šesdeseti put, svoj posebni obol.

Sve?anost je ovaj put održana u prostorijama Hrvatskog doma Hercega Stipana Kosa?e u Mostaru. U dvorani popunjenoj do posljednjeg mjesta nastupili su vrsni glazbenici i glazbene skupine.

FOTO Galerija

Crkveni zbor „Sveta Cecilija sa skladbama „Oj pastiri" i „Transeamus" pod vodstvom s. Slavice Filipovi? uveo nas je u boži?no ozra?je. „Evo Boži?a! A Boži? nije samo datum. Boži? je stanje našeg uma i srca. Tako Boži? postaje dan koji drži sve vrijeme zajedno. Boži? je blizu! Zapravo Boži? po?inje kada slabi jakome slabost oprosti, kada jaki zavoli snagu slaboga, kada bogati po?ne dijeliti imanje sa siromašnima, kada glasni zastane pokraj nijemoga i shvati što mu je on želio re?i, kada zna?ajno postane bezna?ajno, a nevažno postane važnim i velikim kad usred tame jedno maleno svjetlo obe?ava bezbrižnost i život u svjetlu, a ti ne odugovla?iš, nego po?eš takav kakav jesi, prema tome svjetlu, tada, da, tada po?inje Boži?. Razmislimo o ovoj poruci i u?inimo da Boži? ve? jutros u nama zapo?ne i na Boži? procvjeta" istakao je predsjendik Društva fra Andrija Niki? u pozdravnoj rije?i.

Mostarske klape „Narenta", „Dra?a" i „Krš" pod vodstvom maestra don Dragana Filipovi?a zadivili su ljubitelje ove vrste glazbe. Pijanist iz Splita Marin Limi? svirao nam je glazbeno djelo F. Chopina i pokazao veliko glazbeno umije?e. Mostarske balerine pod vodstvom prof. Arlete ?ehi? nastupile su sa svoje ?etiri to?ke i svojim plesom i mladoš?u oduševile sve nazo?ne gledatelje svaki put popra?ene dugotrajnim aplauzom. Zatim je mlada pjeva?ica Sanda Pandža sa svoje tri nove skladbe i izraženim talentom tako?er zagrijala dlanove publike. A, Krešimir Krešo Šunji?, koji ove godine proslavlja 50 godina bavljenja glazbom uz pratnju Nikice Martinovi?a sa pjesmama „Dalmatinska pismo moja" i „Croatio iz duše te ljubim" na dostojanstven na?in je pokazao svoju umješnost. Nazo?ne je pozvao, a oni su se i uklju?ili u jednoglasnom pjevanje pripjeva. I ?lanice Društva sv. Ante iz Cima uputile su nam prigodnu ?estitku svojim ganganjem.

Povijesni Napretkov kalendar za 2011. godinu predstavili su prof. Tihomir Mari? i predsjednik HKD Napredak Mostar prof. dr. fra Andrija Niki?. Kalendar je posve?en tridesetoj obljetnici Gospinih ukazanja u Me?ugorju i dvadesetoj obljetnici obnoviteljskog rada Napretka u Mostaru. Rije?im a i slikama predstavljene su navedene obljetnice. Povijest svjedo?i kako je Hercegovina stojna ku?a hrvatskih domoljuba, katoli?kog puka i franjeva?kih mu?enika te prostor koji grli cijeli svijet. Ona je, nadalje, stojna ku?a u?e?e mladeži i našega jezika, kojega su hercegova?ki franjevci njegovali, oboga?ivali i ?uvali kao zjenicu oka. Kalendar potvr?uje ?injenicu da su se tijekom posljednjih osam stolje?a ovdje mijenjale države, a redodžava s Gospom, je ostala.

Voditeljice programa bile su Matea Barbari? i Ivana Soldo.

Ve?eras se mi i cijeli naš grad - posredstvom sredstava javnog informiranja – napajamo na krš?anskoj i hrvatskoj vjerskoj kulturnoj tradiciji koja ulazi u novu godinu daju?i vidljivo obilježje, zna?ajan obol i siguran podstrijek pu?anstvu Mostara i Hercegovine – bez granica i podjela, jer Boži? je sva?iji. Boži? je Božji dar u Isusu. On je ?isti dar Božje ljubavi. Tko ga prihvati, dobio je najve?e blago ovoga svijeta. An?eli su pjevali Gloria in excelsis Deo, a mi nastavljamo: Hvalimo te! Blagoslivljamo te! Klanjamo ti se, Isuse Kriste! S tim raspoloženjem zaputimo se i mi ovih dana prema Boži?u. On je svojina svih ljudi dobre volje! S tim mislima ?estitam Boži? na jednoj i drugo strani Neretve. Na sve ?etiri strane Mostara, cijeloj Hercegovini, rekao je fra Andrija u svojoj ?estitci i podijelio darove.

Svi sudionici i ovogodišnje naše Boži?nice dobili su nagrade i zahvalnice.

Pjesmom Radujte se narodi završio je prvi dio programa. Uistinu, osjetili smo da se s nama raduje Marija. I krš hercegova?ki s njom. ?ujemo njegovo bilo. I vjetar. ?ujemo mu dah. ?uju ga i gra?ani Mostara, cijele Hercegovine. ?ujemo njihov žamor. I dje?ica i odrasli. ?ujemo njihov pjev. ?uju ga i nizine, koje zelene dlanove pružaju da zora rosna kristale po njima propisa. I snježne planine – Velež – Prenj i ?abulja, ?ela uzdižu?i i nebo, sa zvijezdama, pjevaju?i. Združeni u pjesmu ljubavi, radujmo se svi, novoro?enom Kralju pjevaju?i. U svetoj se boži?noj no?i zvijezde smiju. Rosni se kristali redaju po travi, da ih lahor ne poklopi svojim hladnim prstima. U svom sjaju pjevaju hvalu Mariji, blagoslovljenoj Zvijezdi, u svetoj no?i, koja u sjaju maj?inske miline, na pragu štalice, drži Djetešce, Svjetlo svijeta, na kojemu se zvijezde svjetloš?u pune. Raširimo krila, razmrvimo potištenost, zamrznutu hladno?u! Gurnimo od sebe ledene sante i polagano se k Svjetlosti približimo, da nam se srce zaleti prema visinama pa sa zvijezdama pjevaju. Ponesite komadi? boži?nog svjetla, pri kojemu ?emo Boga uvijek slaviti i hvaliti. O, ti novoro?eno Djetešce, veliki Bože, od ?ijega se pogleda zemlja lomi, zaustavi vjetrove, koji nam u poglede srdaca prašinu bacaju. Zovni nas k sebi! Neka nas tvoja i naša majka Marija, mekom maj?inskom rukom dovede preda te, da nam hladnu dušu zagriješ, da ti naša duša zahvalno zapjeva, rekla bi s. Bernardina.

Fra Andrijinoj ?estitci i lijepom željama pridružile su se i voditeljice kli?u?i: NA DOBRO VAM DOŠAO BOŽI? - SVETO PORO?ENJE ISUSOVO I BILA BLAGOSLOVLJENA 2011. KRŠ?ANSKA GODINA I 109. NAPRETKOVA OBLJETNICA.

 Po završenom koncertu Društvo je svim sudionicima programa darovao Napretkov povijesni kalendar za 2011. godinu.

 Slavlje i druženje se nastavilo u susjednoj prostoriji Hrvatskog doma H. S. Kosa?a na tradicionalnom Boži?nom Napretkovom domjenku.