Naslovica Obljetnice Dragi Napretkovici i prijatelji!
Dragi Napretkovici i prijatelji! Ispis E-mail

 

FraAndrija_Nikic180x270

U vremenu elektronsko - informativne povezanosti i želje za brzom prenošenjem zna?ajnijih doga?aja, te radoznalosti ?lanova Napretkove obitelji o rasprostranjenosti, životu i djelovanju našega društva želimo ponuditi podatke o Napretkovoj kolijevci – onoj u Mostaru – i pomla?ivati je višestrukim vijestima i novostima vezanima za našu aktivnost. Želimo vas diljem svijeta izvješ?ivati o ura?enom, o onome što trenuta?no radimo i onome što kanimo uraditi.

Uz povijesni prikaz, nastanak i razvitak HKD Napredak Mostar, nudimo raznovrsne podatke o našoj specifi?nosti i živahnosti s nadom da se ovo društvo predstavlja s novim programima, odlukama, planovima, vijestima, obavijestima, tribinama… – u rije?i i slici.

Imaju?i u vidu da je Napretkova web-stranica informativno ogledalo Napretka u Mostaru, ne ovise?i o drugima, kao predsjednik Napretkove matice, promotrivši Napretkovu situaciju tijekom minulih godina, sa ?lanovima Upravnog odbora, odlu?io sam da Hrvatsko kulturno društvo Napredak Mostar publicira svoje poluslužbene obavijesti u izdanju mostarskog Napretka u izdava?koj ku?i Napretkove knjižnice.

Stoga i pokre?emo Napretkovo elektroni?no glasilo, ovu našu web stranicu na kojoj ?ete, siguran sam, na?i niz zanimljivosti iz povijesti i djelovanja ovoga najstarijega potpornoga društva me?u hrvatskim narodom u BiH.

Neka Presveto Trojstvo, Blažena Djevica Marija Kraljica Mira i sv. Franjo milosno prate urednike, suradnike i sve ?itatelja ove web stranice – zrcala Hrvatskoga kulturnog društva Napredak Mostar koje se ra?a po?etkom ljeta Gospodnjega 2008. godine.

Mostar, 1. sije?nja 2008.

Prof. dr. fra Andrija Niki?