Elektroprivrede HZ HB d. d. Mostar

   
   
   
   

HKD "Napredak" Mostar
Ul. Kneza Mihovila Viševi?a Humskog bb,
88000 Mostar, BiH

Tel./fax.:  +387 36 323 310
Mob: +38763 326 505
e-mail:
info@hkd-napredak-mostar.ba

Predsjednik Napretka fra Andrija Niki? u srijedu, 25. travnja 2018.
s po?etkom u 19 sati uru?io je diplome za završeni te?aj
njema?kog jezika.

POPIS:

Njema?ki jezik stupanj A2. 

1. Marijana Planini?
2. Maja Rozi?
3. Adnana Sal?in
4. Doris ?uljak
5. Mirela Tomi? - Juri?i?
6. Davor Prskalo
7. Igor Mari?
8. Adnan Agi?

 

Voditeljica te?aja njema?kog jezika u Napretku je Ivona Deronji?, magistra njema?kog jezika.

?estitamo im!

HKD NAPREDAK MOSTAR

25. travnja 2018.

 

 

youtubePratite nas na YouTube!

Uvodna rije?

AndrijaNikicU vremenu elektronsko - informativne povezanosti i želje za brzim prenošenjem zna?ajnijih doga?aja, te radoznalosti ?lanova Napretkove obitelji o rasprostranjenosti, životu i djelovanju našega društva želimo ponuditi podatke o Napretkovoj kolijevci – onoj u Mostaru – i pomla?ivati je višestrukim vijestima i novostima vezanima za našu aktivnost. Želimo vas diljem svijeta izvješ?ivati o ura?enom, o onome što trenuta?no radimo i onome što kanimo uraditi.

Više

 

Mostar, 1. sije?nja 2008.

Prof. dr. fra Andrija Niki?