Ispis E-mail

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „Napredak“ u Mostaru
I HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Susret – tribina u ?ast

TROKNJIŽJA FRA MLADENA ROZI?A

U Napretkovom domu u Mostaru, 20. listopada 2016. predstavljeno je TROKNJIŽJA FRA MLADENA ROZI?A.

Zapo?eli smo s pjesmom koju su izveli: FAMILY BEND. Potom je uslijedio pozdravni  govor voditeljice Suzane Bošnjak: „Poštovane dame i gospodo, drage kolege i prijatelji, svi ljubitelji pisane rije?i i poezije, srda?no vas pozdravljam u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, organizatora ovog ve?erašnjeg susreta. Okupili smo se ovdje u dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru na tribini u ?ast TROKNJIŽJA FRA MLADENA ROZI?A, franjevca, pjesnika i našeg velikog prijatelja. Dobro nam došli!“

Potom je Suzan opozvala nazo?ne: „Molim vas, najprije pozdravimo fra Mladena Rozi?a, autora Troknjižja.“

Pozdravljam i predsjednika Napretka i Akademije u Mostaru fra Andriju Niki?a. Tako?er, s nama su ve?eras i dragi prijatelji: Prof. Sre?ko Župi? i Novinar prof. Josip Jovi?.“I njih su nazo?ni pozdravili dugotrajnim pljeskom.“ Što ej bi u?injenog!

Potom je uslijedio pozdrav predsjednika Napretka i HAZU u Mostaru fra Andrije Niki?a.       „Draga bra?o i sestre!

Prije dvadesetak dana proslavili smo Sv. Franju. Prisjetili smo se Franjine posebne radosti. Tu radost je Franjo izrazio rije?ima: Gospodin mi je dao bra?u. Nakon toga Franjo je u gubavcu, kako napisa Stjepan Lice, prepoznao logiku Božjega svijeta, Božju blizinu: prepoznaje i susre?e brata, brata ?ovjeka i brata Boga. Prije bratstva Franjo je susreo brata. U bratu ?ovjeku objavio mu se Krist brat. Po tome Franji svaki susret sa svakim ?ovjekom postaje svet: jer je svaki ljudski susret u svojoj biti susret s Kristom. Franjeva?ka je tajna: prihva?ati svakog brata, svaku sestru, kao Božji dar.

Nadalje, bratstvo – i život u njemu – Božji je dar.  U tome se doga?a uzajamnost. Bra?a su dar bratstvu. I bratstvo je dar bra?i. Svatko u bratstvo ulazi sa svojim talentima i svojim nedostacima. U bratstvu talenti snažnije dolaze do izražaja, nedostaci bivaju ublaženi. Po tome se prepoznaje istinitost  bratstva. Talenti darovani bratu oboga?uju bratstvo. Bilo bi strašno kad talent nekog brata bratstvo ne  bi podržalo… Smisao je svakog talenta da bude u službi bratskoga života, u službi Bogu i ljudima. Da se upali i stavi na svije?njak, da mu se plamen održava, kako bi svijetlio svima Božjim svjetlom.

Ve?eras smo se okupili kao bra?a i sestre oko Troknjižja brata Mladena Rozi?a, te brata  Sre?ka  Župi?a i brata Josipa Jovi?a kao Rozi?evih glasnogovrnika. Sve nas ujedinjuje sestra Suzana Bošnjak -Anita Martinac. Ne smije nam pobje?i brat Franjo Buljan, s novim iznena?enjima. Tako smo svi mi ve?eras u Napretkovom domu zajednica bra?e i sestara na jedinstvenom slavlju lomljenja Troknjižja fra Mladenove rije?i i Franjine darežljive ljubavi. - ?estitam bratu Mladenu Rozi?u za njegovo Troknjižje s nadom da njegov talent oboga?uju bratstvo, te nadolivenim uljem upali i stavi na svije?njak nove stihotvore, da mu se plamen održava, kako bi svijetlio svima Božjim svijetlom...“ Fra Andrija je završio ?estitkom: „Zagrljeni razdraganom bra?om i sestrama, u mjesecu sv. Franje, najve?eg dobro?initelja hrvatskog naroda i zaštitnika svega stvorenoga, molim sestru Suzanu - Anitu, da vodi naš ve?erašnji susret i upozna nas s pojedinom bra?om i Rozi?evom porukom popra?enom neponovljivim glazbenim zvukovima i mladena?kim glasovima…Mir Božji bio sa svima vama, bra?o i sestre! Dobro došli i ugodno se dosje?ajte.“

Voditeljica Suzana Bošnjak je nastavila: „Prije svega, zahvaljujem fra Andriji što mi je omogu?io još jedan dolazak u Mostar i da sudjelujem na ovako velikom kulturnom doga?aju. Tako?er mi je drago što su mi ovi stihovi omogu?ili da upoznam fra Mladena Rozi?a i njegovu poeziju. Njegove pjesme su napisane u slobodnom stihu, ali, ?itaju?i ih, to ne naprosto ne osje?a, jer su skladne i ritmi?ne, napisane gotovo kao aforizmi. Sadržajno, ne mogu se svrstati u odre?eni tip poezije ve? ima više raznovrsnih stihova. Tako da tu nailazimo na refleksivnu i osamo refleksivnu poeziju, religioznu, nostalgi?nu, domoljubnu i društvenu. U samo?i svoga srca, pjesnik stvara u tišini, ali ne da bi se izolirao od svijeta i ljudi, nego da bi se pribrao i poslao ljudima odre?ene poruke, da upozna svijet oko sebe. Fra Mladen, kao i mi svi skupa, živi svoja tjeskobna jutra,  ispunjena osje?ajima prolaznosti, strahovima, iskušenjima razli?itih vrsta... me?utim, u svaki novi dan on kre?e s osmijehom, sa željom da narodu, vjernicima, ?itateljima prenese poruku ljubavi, dobrote, mira, istine i nade. On istinski vjeruje u te poruke, jer ako izgubimo sve to, izgubili smo sebe, i cijeli svijet.. ima li onda smisla uop?e i živjeti? Njegov je pogled uprt u nebo. Ali ne samo u nebo, nego i u zemlju. Pri tome šalje poruku kako treba biti ponizan, ali s dostojanstvom. Jer postoje vrlo opasni bliski pojmovi kao poniznost i poniženje. Ili taština i ponos. To su pojmovi koji se ?esto preklapaju. Dakle, treba biti ponizan gledaju?i nebo, ali dostojanstveno i?i zemljom... i fra Mladen se stoga prisje?a pjesme '' ne idi malen ispod zvijezda''. U njegovoj poeziji Isus je istinsko ohrabrenje, nada , vje?na inspiracija i utjeha. Pjesme su mi se jako svidjele. Njegove knjige uvjeravaju nas u snagu rije?i i poezije koja nije mrtva, ona ide izravno u srce, izaziva emocije i za razliku od proze, o poeziji ne treba puno razmišljati.. u njima ?emo vrlo ?esto prepoznati vlastita iskustva, iskušenja, razmišljanja i to je posebna vrijednost ovih pjesama. Kao i svaka prava poezija, i ova na oplemenjuje i mislim da nismo isti prije i poslije ?itanja.“

Potom su, nakon ?itanja fra Mladenovih pjesama, uslijedili ogovori predstavlja?a:

Prof. Sre?ko Župi? je uz ostalo urekao: „Moj najve?i kulturni i duhovni doga?aj ove godine je susret s fra Mladenom Rozi?em, upoznavanje sa ovim divnim fratrom, pjesnikom, intelektualcem i moralnom tvr?avom našega naroda. Nama ne trebaju oružja, topovi, minska pola... nama trebaju Rozi?i. ?itaju?i ovo njegovo Troknjižje, doznao sam da je ro?en u Ljutom Docu, i osje?am unutarnju potrebu da Ljuti Dolac podignem na Veseli brig! Sjetio sam se Tolstoja i njegova teškog života, dok je ležao na postelji njegova starija k?er re?e: ''O?e, ti vidljivo ideš s ovoga svijeta, žao nam je... a vjerujem da je žao i ?ovje?anstvu što odlaziš. Ima li išta za što smatraš potrebitim da poru?iš svijetu i staviš na papir?''

'Sve ovo što nas okružuje ima svoj po?etak i kraj, beskrajan je i vje?an jedinog Bog!''

Ovo Troknjižje meni je došlo kao svojevrsni melem za sve moje rane. U imotskog gimnaziji predavao sam 12 predmeta kao profesor, sudjelovao sam u Domovinskom ratu kao ?asnik hrvatske vojske, zajedno sa 65 mojih u?enika koji su poginulo , a za 6 ih se ne zna. Nisu uspjeli utrti našu kulturu i našu vjeru, naš hrvatski jezik i ljubav prema domovini. I vjerska i duhovna i kulturna tradicija iznjedrila je našega dragog Mladena. I zato je ovo za mene jedan silno veliki doga?aj! Drago mi je dan na ovim našim stranama ima ovako velikih ljudi. On je vitez duha i morala, i karaktera. Kada pro?itam njegova djela, na?in na koji piše, na koji se obra?a težaku... starica, zamotana u crni rubac, ?ekaju?i djecu koja se nikada ne?e vratiti s dalekih ratišta.. vjerujem da vjernici, kada idu na misu, dobro ulašte svoje cipele, jer idu na gozbu duha, sigurno im nije dosadio. Njegova propovijed ima magi?nu snagu, a to se vidi i iz njegovih pjesama. Ja sam njime oduševljen. Dok se god listaju njegove knjige, ne može se do?i do zadnje stranice, ako Bog dan i ne?e... „

Novinar prof. Josip Jovi? je nakon glazbene poruke, uz ostalo rekao: „Prije svega, zahvaljujem se fra Andriji što mi je omogu?io još jedan dolazak u Mostar i da sudjelujem na ovako velikom kulturnom doga?aju. Tako?er mi je drago što su mi ovi stihovi omogu?ili da upoznam fra Mladena Rozi?a i njegovu poeziju. Njegove pjesme su napisane u slobodnom stihu, ali, ?itaju?i ih, to ne naprosto ne osje?a, jer su skladne i ritmi?ne, napisane gotovo kao aforizmi. Sadržajno, ne mogu se svrstati u odre?eni tip poezije ve? ima više raznovrsnih stihova. Tako da tu nailazimo na refleksivnu i samorefleksivnu poeziju, religioznu, nostalgi?nu, domoljubnu i društvenu. U samo?i svoga srca, pjesnik stvara u tišini, ali ne da bi se izolirao od svijeta i ljudi, nego da bi se pribrao i poslao ljudima odre?ene poruke, da upozna svijet oko sebe. Fra Mladen, kao i mi svi skupa, živi svoja tjeskobna jutra,  ispunjena osje?ajima prolaznosti, strahovima, iskušenjima razli?itih vrsta... me?utim, u svaki novi dan on kre?e s osmijehom, sa željom da narodu, vjernicima, ?itateljima prenese poruku ljubavi, dobrote, mira, istine i nade. On istinski vjeruje u te poruke, jer ako izgubimo sve to, izgubili smo sebe, i cijeli svijet..ima li onda smisla uop?e i živjeti? Njegov je pogled uprt u nebo. Ali ne samo u nebo, nego i u zemlju. Pri tome šalje poruku kako treba biti ponizan, ali s dostojanstvom. Jer opstao je vrlo opasni bliski pojmovi kao poniznost i poniženje. Ili taština i ponos. To su pojmovi koji se ?esto preklapaju. Dakle, treba  biti ponizan gledaju?i nebo, ali dostojanstveno i?i zemljom... i fra Mladen se stoga prisje?a pjesme '' ne idi malen ispod zvijezda''. U njegovoj poeziji Isus je istinsko ohrabrenje, nada , vje?na inspiracija i utjeha. Pjesme su mi se jako svidjele. Njegove knjige uvjeravaju nas u snagu rije?i i poezije koja nije mrtva, ona ide izravno u srce, izaziva emocije i za razliku od proze, o poeziji ne treba puno ramišljati.. u njima ?emo vrlo ?esto prepoznati vlastita iskustva, iskušenja, razmišljanja i to je posebna vrijednost ovih pjesama. Kao i svaka prava poezija, i ova na oplemenjuje i mislim da nismo isti prije i poslije ?itanja... Ve?eras na poseban i sve?an na?in slavimo postojanje triju zbirki pjesama fra Mladena Rozi?a, PUT IZ SNA / DODIR NEBA / i CJELOV ŽIVOT. Autor ovih djela svjestan je mo?i poezije, kraljice pjesništva u kojoj se utjelovljuju sve stilske figure, sve književne ljepote. U njegovim stihovima osje?amo šaputanje srca, otkrivanje samog pjesnika, svjedo?imo ?ežnji duše za ljepotom i sjajem.. duše koja priziva onoga koji je izvor sveg postojanja, a to je BOG! Božja rije? nit je vodilja kroz sve njegove zbirke u kojima je jako izražena posve?enost pjesni?koj rije?i. Pjesme koje ?ine ovo troknjižje ugodne su za ?itanje, izazovne za razmatranje, pune rime, satkane do savršenstva. ?itaju?i njegove zbirke, proživljavamo raznoliko iskustvo, prožeto stvarnoš?u i emocijama… snovima svih ljudi autor pri?a o ljubavi i vje?nosti, on želi dodirnuti nebo… on nas vodi, od maj?inskog poljupca, hoda ispod zvijezda, samo?e.. do molitvenih vapaja i putokaza do životnog cjelova. Radosni smo i Bogu zahvali što imamo pjesnika i prijatelja kao što je fra Mladen. Lirsko stvaralaštvo fra Mladena Rozi?a poti?e na dobro, on istinski vjeruje u bolji svijet. A zajedno s njima i svi mi koji smo povlašteni ?itati njegove pjesme. Želimo mu da nas i dalje nastavi oboga?ivati svojim zbirkama i razmišljanjima o nekom boljem svijetu, za sve nas.

Potom je voditeljica najavila fra Mladena: „Dragi prijatelji, ?uli ste neke od stihova autora zbog kojeg smo se ve?eras ovdje okupili. I vjerujem kako ste doista uživali, u ovom bogatstvu koje je fra Mladen odlu?io podijeliti s nama. I iskreno mu hvala na tome! Sada je red i na samog autora da nam se obrati s par prigodnih rije?i. Fra Mladene, izvolite!

„Zadovoljstvo mi je, ozaren radoš?u zapo?eo je fra Mladen,  sve Vas pozdraviti, i zahvaliti što ste ve?eras došli na ovo moje predstavljanje  Troknjižja poezije. Odmah na po?etku želim zahvaliti HKD Napredak i HAZU u Mostaru s predsjednikom fra  Andrijom Niki?em što mi je sam predložio da mogu svima Vama predstaviti ovaj moj mali ciklus poezije. Zadovoljstvo mi je ve?eras pozdraviti i predstavlja?e moje poezije: profesora Sre?ka  Župi?a i dobro nam poznatog novinara Josipa Jovi?a. Pozdrave zahvalnosti upu?ujem voditeljici ovog programa Suzani  Bošnjak, kao i grupi Family Koji ?e svojom pjesmom uljepšavati ovaj cjelokupni program.

Moram zahvaliti i akademskom kiparu Iliji Sko?ibuši?u koji je radio ilustracije u sve tri knjige. Matica hrvatska (ogranci Široki Brijeg i Tomislavgrad) su bili nakladnici knjiga. Predgovore u sve tri knjige su radili Don Ilija Drmi? i Fra Ante Mari?. Oni su me i poticali da pišem. E, sad je pitanje zašto pišem? Imam neki svoj odgovor pa ?u ga artikulirati. „?emu život ako ne vjerujem kako je mogu?e u?initi boljim ovaj svijet? Ja ?u bar sanjati o tom boljem svijetu (kojeg nastojim živjeti) donose?i u njega osmjeh i lijepu rije?“. Sigurno da ne ?u nikada prestati sanjati o jednom boljem svijetu, i vra?ati se iz sna donose?i iz njega ono najbolje.“ Osvr?u?i se na poeziju fra Mladen je rekao: „Da, poezija je ?aroban svijet mašte i razmišljanja. Ona izlazi iz srca koje promišlja i osje?a. Ona se preta?e u srce ?itatelja i tamo zrije. Ona je kao mladi mošt kojem treba vremena da postane pitko vino. Pjesma uglavno dugo zrije u poeti. I nikako ne bi bilo dobro da se bere zelena. Ona zri i ota?e se u stih koji se pije iz nepresušnog vrela inspiracije. Ako zavirite u neku od ovih knjiga vidjet ?e te da su moje pjesme strasne. Ispunjene su ?ežnjom za sre?om, radoš?u, ljubavlju života. Za mene je poezija drugovanje sa Tvorcem svega. A Njegove poruke su uvijek jasne, a pjesnik ih šalje u novim originalnim slikama… Ove tri knjižice su jedan moj mali prilog onima koji su na putu, ili su možda zastali na raskrižju i ne znaju kamo bi. Možda je to ona mapa putovanja (iz jedne moje pjesme) izva?ena iz njedara. Vjerujte kako je i meni ?esto potrebna. Zato je koristim, evo i nudim svima vama. Živimo u svijetu materije, kojem nedostaje ljubavi. Kad nje nema, onda nedostaje lijepe rije?i i osmjeha. Ljubav uvijek prati osmjeh. Zato se on teško može sakriti ako se ima ljubavi. Ja imam tako snažnu potrebu za lijepom rije?i.

Vjerujem, dragi prijatelji kako nas je ve?eras ovdje okupila potreba za lijepom rije?i, lijepim druženjem i sve ono lijepo što ide uz to. A vjerujem kako puno lijepoga ima u svakome od nas. Kada bi to udružili gdje bi nam bio kraj!? Ja vidim jedan veliki problem u tome što nam ljudi nisu važni. Ako ljudima pokažete da su vam važni, oni ?e to i postati. Ovom svijetu treba donijeti mir. Vjerujem kako u svakome od nas postoje sadržaji koji bi nam mogli donijeti mir i zadovoljstvo življenja. Zato je potrebno probuditi te misli i sadržaje. Sve ono što tražimo imamo u sebi. Mi trebamo u samim sebima biti doma.

        Naslovnice ovih triju knjižica nisu slu?ajne. Od Puta u san, uz Dodir neba ušao sam u Cjelov života. Baš tog cjelova smo itekako svi potrebni. Samo nas on može vratiti nama samima. Mislim kako smo se previše udaljili od onoga što trebamo biti(ljudi koji donose ljubav u ovu našu stvarnost). A ona se teško može donijeti ako je sami ne posjedujemo. Potreban nam je taj Cjelov ljubavi da nas bar na trenutak zaustavi i pokaže nam gdje smo. Bez tog Cjelova teško je odrediti koordinate života.“

Svoj govor fra Mladen je završio rije?ima: „Naš život na zemlji nije prostor za kukanje, niti je poligon analize svega što nije dobro. Ovdje smo da pokažemo svoje srce i sve ono što ima dobroga u njemu. Hvala Vam što ste došli i pokazali svoje srce. Baš u srcu je cijeli svemir. U našim srcima postoji jedan bolji svijet kojeg trebamo svi pokazati ja sam ovdje ve?eras da vam ovim svojim uradcima bar u fragmentima pokažem svoje srce. Nosim Vas sve u svom srcu i Bogu zahvaljujem za Vas. Živjeli! Bog Vas blagoslovio!“

        Voditeljica je nastavila: „Hvala fra Mladenu na ovim rije?ima, želimo mu još mnogo zdravlja, mira i Božjeg blagoslova na njegovom putu,  novih ispisanih stranica i pjesama te da nas uskoro obraduje još jednom zbirkom poezije!

Dragi prijatelji, kolege i gosti, u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zahvaljujem vam se na dolasku u ovolikom broju. Hvala vam na vremenu i pozornosti koje ste izdvojili za našeg velikog prijatelja i pjesnika fra Mladena Rozi?a, i njegovu poeziju.“

Nakon sve?anoga odijela ve?erašnjega Susreta (tribineM) far Andrija ej sudionicimaM podijelilo Zahvalnice, aa voditeljica sive pozvala „na nastavak druženja na prigodnom domjenku u drugoj prostoriji ovdje u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak“ kojim nas je okrijepio darežljivi Franjo Buljan.

Premda se ve? spustila no?, fra Mladen nas je obdario svijetlom:

„Svjetiljka

Bez obzira na  ograni?enost vida

oboružaj se svjetloš?u.

Iako tebi ne treba,

nikad ne znaš kad ?e se netko

zaletjeti u tebe.

Susret s drugim ti može pomo?i

u provjeri tvoje svjetiljke.

Potrudi se da ne nosiš

ugašenu svjetiljku.

?ovjek uz tebe je provjera tvoje

Svjetiljke.“

Fra Mladen Rozi?, je ro?en 6. travnja 1957. u Ljutom Docu. Studij filozofije i teologije studirao je u Sarajevu, a završio u Zagrebu. Kao sve?enik djelovao je na Širokom Brijegu, Humcu, New Yorku, ?erinu, Tomislavgradu. Sada je župnik Bukovica. On je istinski ljubitelj pisane rije?i. Svoje pri?e i pjesme objavljivao je u ?asopisu Vitko, glasniku Stazama Svetog Franje i Našim ognjištima, dok su brojne njegove pjesme uglazbljene i izvo?ene na Zlatnoj harfi.… Njegovo Troknjižje - Put iz sna, Dodir neba i Cjelov života - žele postati putokazi izmilili iz duše i šire vedrinu i srž življenja. – „Fra Mladen je krenuo utabanim stazama hercegova?kih franjevaca, koji su znali posložiti lijepu rije? i od srca ju darovati sivima“, napisao je  fra Ante Mari?

* * *

 

hazuba  NapredakLogo

Susret ?e se održati u dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru

u ?etvrtak, 20. listopada 2016. u 19 sati.

U programu sudjeluju:

prof. Sre?ka Župi?

prof. Josip Jovi?, novinar

fra Mladen Rozi?, pjesnik i

fra Andrija Niki?

U glazbenom dijelu sudjeluju:

Family band

Voditeljica: Anita Martinac, književnica

+ + +

Radujemo se Vašem dolasku.

Ulaz je slobodan!

Mostar, 1. listopada 2016.

Predsjednik fra Andrija Niki?

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „Napredak“ u Mostaru

I

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

prire?uju novi susret :


P r o g r a m s u s r e t a

Glazbeni broj: Family band
Pozdrav voditeljice Anite Martinac, književnice
Pozdrav predsjednika HKD Napredak
i HAZU fra Andrije Niki?a
Recitacije: 2. pjesme
Troknjižje predstavlja prof. Sre?ko Župi?a
Recitacije : 2. pjesme
Troknjižje predstavlja prof. Josip Jovi?, novinar
Recitacije : 2. pjesme
Glazbeni broj. Family band

Slovo pjesnika fra Mladena Rozi?a

Poziv na domjenak i mogu?nost nabaviti knjigu
Glazbeni broj: Family band
Radujemo se Vašem dolasku.

Ulaz je slobodan!

Mostar, 1. listopada 2016.

Predsjednik fra Andrija Niki?

 

U Napretkovom domu u Mostaru, 20. listopada 2016. predstavljeno je TROKNJIŽJA FRA MLADENA ROZI?A.

Zapo?eli smo s pjesmom koju su izveli: FAMILY BEND. Potom je uslijedio pozdravni  govor voditeljice Suzane Bošnjak: „Poštovane dame i gospodo, drage kolege i prijatelji, svi ljubitelji pisane rije?i i poezije, srda?no vas pozdravljam u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, organizatora ovog ve?erašnjeg susreta. Okupili smo se ovdje u dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru na tribini u ?ast TROKNJIŽJA FRA MLADENA ROZI?A, franjevca, pjesnika i našeg velikog prijatelja. Dobro nam došli!“

Potom je Suzan opozvala nazo?ne: Molim vas, najprije pozdravimo fra Mladena Rozi?a, autora Troknjižja.

Pozdravljam i predsjednika Napretka i Akademije u Mostaru fra Andriju Niki?a. Tako?er, s nama su ve?eras i dragi prijatelji: Prof. Sre?ko Župi? i Novinar prof. Josip Jovi?.I njih su nazo?ni pozdravili dugotrajnim pljeskom. Što ej bi u?injenog!

Potom je uslijedio pozdrav predsjednika Napretka i HAZU u Mostaru fra Andrije Niki?a.       Draga bra?o i sestre!

Prije dvadesetak dana proslavili smo Sv. Franju. Prisjetili smo se Franjine posebne radosti. Tu radost je Franjo izrazio rije?ima: Gospodin mi je dao bra?u. Nakon toga Franjo je u gubavcu, kako napisa Stjepan Lice, prepoznao logiku Božjega svijeta, Božju blizinu: prepoznaje i susre?e brata, brata ?ovjeka i brata Boga. Prije bratstva Franjo je susreo brata. U bratu ?ovjeku objavio mu se Krist brat. Po tome Franji svaki susret sa svakim ?ovjekom postaje svet: jer je svaki ljudski susret u svojoj biti susret s Kristom. Franjeva?ka je tajna: prihva?ati svakog brata, svaku sestru, kao Božji dar.

Nadalje, bratstvo – i život u njemu Božji je dar.  U tome se doga?a uzajamnost. Bra?a su dar bratstvu. I bratstvo je dar bra?i. Svatko u bratstvo ulazi sa svojim talentima i svojim nedostacima. U bratstvu talenti snažnije dolaze do izražaja, nedostaci bivaju ublaženi. Po tome se prepoznaje istinitost  bratstva. Talenti darovani bratu oboga?uju bratstvo. Bilo bi strašno kad talent nekog brata bratstvo ne  bi podržalo Smisao je svakog talenta da bude u službi bratskoga života, u službi Bogu i ljudima. Da se upali i stavi na svije?njak, da mu se plamen održava, kako bi svijetlio svima Božjim svjetlom.

Ve?eras smo se okupili kao bra?a i sestre oko Troknjižja brata Mladena Rozi?a, te brata  Sre?ka  Župi?a i brata Josipa Jovi?a kao Rozi?evih glasnogovrnika. Sve nas ujedinjuje sestra Suzana Bošnjak -Anita Martinac. Ne smije nam pobje?i brat Franjo Buljan, s novim iznena?enjima. Tako smo svi mi ve?eras u Napretkovom domu zajednica bra?e i sestara na jedinstvenom slavlju lomljenja Troknjižja fra Mladenove rije?i i Franjine darežljive ljubavi. - ?estitam bratu Mladenu Rozi?u za njegovo Troknjižje s nadom da njegov talent oboga?uju bratstvo, te nadolivenim uljem upali i stavi na svije?njak nove stihotvore, da mu se plamen održava, kako bi svijetlio svima Božjim svijetlom... Fra Andrija je završio ?estitkom: Zagrljeni razdraganom bra?om i sestrama, u mjesecu sv. Franje, najve?eg dobro?initelja hrvatskog naroda i zaštitnika svega stvorenoga, molim sestru Suzanu - Anitu, da vodi naš ve?erašnji susret i upozna nas s pojedinom bra?om i Rozi?evom porukom popra?enom neponovljivim glazbenim zvukovima i mladena?kim glasovimaMir Božji bio sa svima vama, bra?o i sestre! Dobro došli i ugodno se dosje?ajte.

Voditeljica Suzana Bošnjak je nastavila: „Prije svega, zahvaljujem fra Andriji što mi je omogu?io još jedan dolazak u Mostar i da sudjelujem na ovako velikom kulturnom doga?aju. Tako?er mi je drago što su mi ovi stihovi omogu?ili da upoznam fra Mladena Rozi?a i njegovu poeziju. Njegove pjesme su napisane u slobodnom stihu, ali, ?itaju?i ih, to ne naprosto ne osje?a, jer su skladne i ritmi?ne, napisane gotovo kao aforizmi. Sadržajno, ne mogu se svrstati u odre?eni tip poezije ve? ima više raznovrsnih stihova. Tako da tu nailazimo na refleksivnu i osamo refleksivnu poeziju, religioznu, nostalgi?nu, domoljubnu i društvenu. U samo?i svoga srca, pjesnik stvara u tišini, ali ne da bi se izolirao od svijeta i ljudi, nego da bi se pribrao i poslao ljudima odre?ene poruke, da upozna svijet oko sebe. Fra Mladen, kao i mi svi skupa, živi svoja tjeskobna jutra,  ispunjena osje?ajima prolaznosti, strahovima, iskušenjima razli?itih vrsta... me?utim, u svaki novi dan on kre?e s osmijehom, sa željom da narodu, vjernicima, ?itateljima prenese poruku ljubavi, dobrote, mira, istine i nade. On istinski vjeruje u te poruke, jer ako izgubimo sve to, izgubili smo sebe, i cijeli svijet.. ima li onda smisla uop?e i živjeti? Njegov je pogled uprt u nebo. Ali ne samo u nebo, nego i u zemlju. Pri tome šalje poruku kako treba biti ponizan, ali s dostojanstvom. Jer postoje vrlo opasni bliski pojmovi kao poniznost i poniženje. Ili taština i ponos. To su pojmovi koji se ?esto preklapaju. Dakle, treba biti ponizan gledaju?i nebo, ali dostojanstveno i?i zemljom... i fra Mladen se stoga prisje?a pjesme '' ne idi malen ispod zvijezda''. U njegovoj poeziji Isus je istinsko ohrabrenje, nada , vje?na inspiracija i utjeha. Pjesme su mi se jako svidjele. Njegove knjige uvjeravaju nas u snagu rije?i i poezije koja nije mrtva, ona ide izravno u srce, izaziva emocije i za razliku od proze, o poeziji ne treba puno razmišljati.. u njima ?emo vrlo ?esto prepoznati vlastita iskustva, iskušenja, razmišljanja i to je posebna vrijednost ovih pjesama. Kao i svaka prava poezija, i ova na oplemenjuje i mislim da nismo isti prije i poslije ?itanja.

Potom su, nakon ?itanja fra Mladenovih pjesama, uslijedili ogovori predstavlja?a:

Prof. Sre?ko Župi? je uz ostalo urekao: Moj najve?i kulturni i duhovni doga?aj ove godine je susret s fra Mladenom Rozi?em, upoznavanje sa ovim divnim fratrom, pjesnikom, intelektualcem i moralnom tvr?avom našega naroda. Nama ne trebaju oružja, topovi, minska pola... nama trebaju Rozi?i. ?itaju?i ovo njegovo Troknjižje, doznao sam da je ro?en u Ljutom Docu, i osje?am unutarnju potrebu da Ljuti Dolac podignem na Veseli brig! Sjetio sam se Tolstoja i njegova teškog života, dok je ležao na postelji njegova starija k?er re?e: ''O?e, ti vidljivo ideš s ovoga svijeta, žao nam je... a vjerujem da je žao i ?ovje?anstvu što odlaziš. Ima li išta za što smatraš potrebitim da poru?iš svijetu i staviš na papir?''

''Sve ovo što nas okružuje ima svoj po?etak i kraj, beskrajan je i vje?an jedinog Bog!''

Ovo Troknjižje meni je došlo kao svojevrsni melem za sve moje rane. U imotskog gimnaziji predavao sam 12 predmeta kao profesor, sudjelovao sam u Domovinskom ratu kao ?asnik hrvatske vojske, zajedno sa 65 mojih u?enika koji su poginulo , a za 6 ih se ne zna. Nisu uspjeli utrti našu kulturu i našu vjeru, naš hrvatski jezik i ljubav prema domovini. I vjerska i duhovna i kulturna tradicija iznjedrila je našega dragog Mladena. I zato je ovo za mene jedan silno veliki doga?aj! Drago mi je dan na ovim našim stranama ima ovako velikih ljudi. On je vitez duha i morala, i karaktera. Kada pro?itam njegova djela, na?in na koji piše, na koji se obra?a težaku... starica, zamotana u crni rubac, ?ekaju?i djecu koja se nikada ne?e vratiti s dalekih ratišta.. vjerujem da vjernici, kada idu na misu, dobro ulašte svoje cipele, jer idu na gozbu duha, sigurno im nije dosadio. Njegova propovijed ima magi?nu snagu, a to se vidi i iz njegovih pjesama. Ja sam njime oduševljen. Dok se god listaju njegove knjige, ne može se do?i do zadnje stranice, ako Bog dan i ne?e...

Novinar prof. Josip Jovi? je nakon glazbene poruke, uz ostalo rekao: „Prije svega, zahvaljujem se fra Andriji što mi je omogu?io još jedan dolazak u Mostar i da sudjelujem na ovako velikom kulturnom doga?aju. Tako?er mi je drago što su mi ovi stihovi omogu?ili da upoznam fra Mladena Rozi?a i njegovu poeziju. Njegove pjesme su napisane u slobodnom stihu, ali, ?itaju?i ih, to ne naprosto ne osje?a, jer su skladne i ritmi?ne, napisane gotovo kao aforizmi. Sadržajno, ne mogu se svrstati u odre?eni tip poezije ve? ima više raznovrsnih stihova. Tako da tu nailazimo na refleksivnu i samorefleksivnu poeziju, religioznu, nostalgi?nu, domoljubnu i društvenu. U samo?i svoga srca, pjesnik stvara u tišini, ali ne da bi se izolirao od svijeta i ljudi, nego da bi se pribrao i poslao ljudima odre?ene poruke, da upozna svijet oko sebe. Fra Mladen, kao i mi svi skupa, živi svoja tjeskobna jutra,  ispunjena osje?ajima prolaznosti, strahovima, iskušenjima razli?itih vrsta... me?utim, u svaki novi dan on kre?e s osmijehom, sa željom da narodu, vjernicima, ?itateljima prenese poruku ljubavi, dobrote, mira, istine i nade. On istinski vjeruje u te poruke, jer ako izgubimo sve to, izgubili smo sebe, i cijeli svijet..ima li onda smisla uop?e i živjeti? Njegov je pogled uprt u nebo. Ali ne samo u nebo, nego i u zemlju. Pri tome šalje poruku kako treba biti ponizan, ali s dostojanstvom. Jer opstao je vrlo opasni bliski pojmovi kao poniznost i poniženje. Ili taština i ponos. To su pojmovi koji se ?esto preklapaju. Dakle, treba  biti ponizan gledaju?i nebo, ali dostojanstveno i?i zemljom... i fra Mladen se stoga prisje?a pjesme '' ne idi malen ispod zvijezda''. U njegovoj poeziji Isus je istinsko ohrabrenje, nada , vje?na inspiracija i utjeha. Pjesme su mi se jako svidjele. Njegove knjige uvjeravaju nas u snagu rije?i i poezije koja nije mrtva, ona ide izravno u srce, izaziva emocije i za razliku od proze, o poeziji ne treba puno ramišljati.. u njima ?emo vrlo ?esto prepoznati vlastita iskustva, iskušenja, razmišljanja i to je posebna vrijednost ovih pjesama. Kao i svaka prava poezija, i ova na oplemenjuje i mislim da nismo isti prije i poslije ?itanja... Ve?eras na poseban i sve?an na?in slavimo postojanje triju zbirki pjesama fra Mladena Rozi?a, PUT IZ SNA / DODIR NEBA / i CJELOV ŽIVOT. Autor ovih djela svjestan je mo?i poezije, kraljice pjesništva u kojoj se utjelovljuju sve stilske figure, sve književne ljepote. U njegovim stihovima osje?amo šaputanje srca, otkrivanje samog pjesnika, svjedo?imo ?ežnji duše za ljepotom i sjajem.. duše koja priziva onoga koji je izvor sveg postojanja, a to je BOG! Božja rije? nit je vodilja kroz sve njegove zbirke u kojima je jako izražena posve?enost pjesni?koj rije?i. Pjesme koje ?ine ovo troknjižje ugodne su za ?itanje, izazovne za razmatranje, pune rime, satkane do savršenstva. ?itaju?i njegove zbirke, proživljavamo raznoliko iskustvo, prožeto stvarnoš?u i emocijama snovima svih ljudi autor pri?a o ljubavi i vje?nosti, on želi dodirnuti nebo on nas vodi, od maj?inskog poljupca, hoda ispod zvijezda, samo?e.. do molitvenih vapaja i putokaza do životnog cjelova. Radosni smo i Bogu zahvali što imamo pjesnika i prijatelja kao što je fra Mladen. Lirsko stvaralaštvo fra Mladena Rozi?a poti?e na dobro, on istinski vjeruje u bolji svijet. A zajedno s njima i svi mi koji smo povlašteni ?itati njegove pjesme. Želimo mu da nas i dalje nastavi oboga?ivati svojim zbirkama i razmišljanjima o nekom boljem svijetu, za sve nas.

Potom je voditeljica najavila fra Mladena: „Dragi prijatelji, ?uli ste neke od stihova autora zbog kojeg smo se ve?eras ovdje okupili. I vjerujem kako ste doista uživali, u ovom bogatstvu koje je fra Mladen odlu?io podijeliti s nama. I iskreno mu hvala na tome! Sada je red i na samog autora da nam se obrati s par prigodnih rije?i. Fra Mladene, izvolite!

„Zadovoljstvo mi je, ozaren radoš?u zapo?eo je fra Mladen,  sve Vas pozdraviti, i zahvaliti što ste ve?eras došli na ovo moje predstavljanje  Troknjižja poezije. Odmah na po?etku želim zahvaliti HKD Napredak i HAZU u Mostaru s predsjednikom fra  Andrijom Niki?em što mi je sam predložio da mogu svima Vama predstaviti ovaj moj mali ciklus poezije. Zadovoljstvo mi je ve?eras pozdraviti i predstavlja?e moje poezije: profesora Sre?ka  Župi?a i dobro nam poznatog novinara Josipa Jovi?a. Pozdrave zahvalnosti upu?ujem voditeljici ovog programa Suzani  Bošnjak, kao i grupi Family Koji ?e svojom pjesmom uljepšavati ovaj cjelokupni program.

Moram zahvaliti i akademskom kiparu Iliji Sko?ibuši?u koji je radio ilustracije u sve tri knjige. Matica hrvatska (ogranci Široki Brijeg i Tomislavgrad) su bili nakladnici knjiga. Predgovore u sve tri knjige su radili Don Ilija Drmi? i Fra Ante Mari?. Oni su me i poticali da pišem. E, sad je pitanje zašto pišem? Imam neki svoj odgovor pa ?u ga artikulirati. ?emu život ako ne vjerujem kako je mogu?e u?initi boljim ovaj svijet? Ja ?u bar sanjati o tom boljem svijetu (kojeg nastojim živjeti) donose?i u njega osmjeh i lijepu rije?. Sigurno da ne ?u nikada prestati sanjati o jednom boljem svijetu, i vra?ati se iz sna donose?i iz njega ono najbolje. Osvr?u?i se na poeziju fra Mladen je rekao: „Da, poezija je ?aroban svijet mašte i razmišljanja. Ona izlazi iz srca koje promišlja i osje?a. Ona se preta?e u srce ?itatelja i tamo zrije. Ona je kao mladi mošt kojem treba vremena da postane pitko vino. Pjesma uglavno dugo zrije u poeti. I nikako ne bi bilo dobro da se bere zelena. Ona zri i ota?e se u stih koji se pije iz nepresušnog vrela inspiracije. Ako zavirite u neku od ovih knjiga vidjet ?e te da su moje pjesme strasne. Ispunjene su ?ežnjom za sre?om, radoš?u, ljubavlju života. Za mene je poezija drugovanje sa Tvorcem svega. A Njegove poruke su uvijek jasne, a pjesnik ih šalje u novim originalnim slikama Ove tri knjižice su jedan moj mali prilog onima koji su na putu, ili su možda zastali na raskrižju i ne znaju kamo bi. Možda je to ona mapa putovanja (iz jedne moje pjesme) izva?ena iz njedara. Vjerujte kako je i meni ?esto potrebna. Zato je koristim, evo i nudim svima vama. Živimo u svijetu materije, kojem nedostaje ljubavi. Kad nje nema, onda nedostaje lijepe rije?i i osmjeha. Ljubav uvijek prati osmjeh. Zato se on teško može sakriti ako se ima ljubavi. Ja imam tako snažnu potrebu za lijepom rije?i.

Vjerujem, dragi prijatelji kako nas je ve?eras ovdje okupila potreba za lijepom rije?i, lijepim druženjem i sve ono lijepo što ide uz to. A vjerujem kako puno lijepoga ima u svakome od nas. Kada bi to udružili gdje bi nam bio kraj!? Ja vidim jedan veliki problem u tome što nam ljudi nisu važni. Ako ljudima pokažete da su vam važni, oni ?e to i postati. Ovom svijetu treba donijeti mir. Vjerujem kako u svakome od nas postoje sadržaji koji bi nam mogli donijeti mir i zadovoljstvo življenja. Zato je potrebno probuditi te misli i sadržaje. Sve ono što tražimo imamo u sebi. Mi trebamo u samim sebima biti doma.

        Naslovnice ovih triju knjižica nisu slu?ajne. Od Puta u san, uz Dodir neba ušao sam u Cjelov života. Baš tog cjelova smo itekako svi potrebni. Samo nas on može vratiti nama samima. Mislim kako smo se previše udaljili od onoga što trebamo biti(ljudi koji donose ljubav u ovu našu stvarnost). A ona se teško može donijeti ako je sami ne posjedujemo. Potreban nam je taj Cjelov ljubavi da nas bar na trenutak zaustavi i pokaže nam gdje smo. Bez tog Cjelova teško je odrediti koordinate života.

Svoj govor fra Mladen je završio rije?ima: Naš život na zemlji nije prostor za kukanje, niti je poligon analize svega što nije dobro. Ovdje smo da pokažemo svoje srce i sve ono što ima dobroga u njemu. Hvala Vam što ste došli i pokazali svoje srce. Baš u srcu je cijeli svemir. U našim srcima postoji jedan bolji svijet kojeg trebamo svi pokazati ja sam ovdje ve?eras da vam ovim svojim uradcima bar u fragmentima pokažem svoje srce. Nosim Vas sve u svom srcu i Bogu zahvaljujem za Vas. Živjeli! Bog Vas blagoslovio!

        Voditeljica je nastavila: „Hvala fra Mladenu na ovim rije?ima, želimo mu još mnogo zdravlja, mira i Božjeg blagoslova na njegovom putu,  novih ispisanih stranica i pjesama te da nas uskoro obraduje još jednom zbirkom poezije!

Dragi prijatelji, kolege i gosti, u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zahvaljujem vam se na dolasku u ovolikom broju. Hvala vam na vremenu i pozornosti koje ste izdvojili za našeg velikog prijatelja i pjesnika fra Mladena Rozi?a, i njegovu poeziju.

Nakon sve?anoga odijela ve?erašnjega Susreta (tribineM) far Andrija ej sudionicimaM podijelilo Zahvalnice, aa voditeljica sive pozvala na nastavak druženja na prigodnom domjenku u drugoj prostoriji ovdje u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak kojim nas je okrijepio darežljivi Franjo Buljan.

Premda se ve? spustila no?, fra Mladen nas je obdario svijetlom:

„Svjetiljka

 

Bez obzira na  ograni?enost vida

oboružaj se svjetloš?u.

Iako tebi ne treba,

nikad ne znaš kad ?e se netko

zaletjeti u tebe.

Susret s drugim ti može pomo?i

u provjeri tvoje svjetiljke.

Potrudi se da ne nosiš

ugašenu svjetiljku.

?ovjek uz tebe je provjera tvoje

Svjetiljke.“

Fra Mladen Rozi?, je ro?en 6. travnja 1957. u Ljutom Docu. Studij filozofije i teologije studirao je u Sarajevu, a završio u Zagrebu. Kao sve?enik djelovao je na Širokom Brijegu, Humcu, New Yorku, ?erinu, Tomislavgradu. Sada je župnik Bukovica. On je istinski ljubitelj pisane rije?i. Svoje pri?e i pjesme objavljivao je u ?asopisu Vitko, glasniku Stazama Svetog Franje i Našim ognjištima, dok su brojne njegove pjesme uglazbljene i izvo?ene na Zlatnoj harfi. Njegovo Troknjižje - Put iz sna, Dodir neba i Cjelov života - žele postati putokazi izmilili iz duše i šire vedrinu i srž življenja. Fra Mladen je krenuo utabanim stazama hercegova?kih franjevaca, koji su znali posložiti lijepu rije? i od srca ju darovati sivima, napisao je  fra Ante Mari?