Naslovica Napretkove tribine Blagoslov spomen plo?a Napretkovim velikanima i predstavljanje knjige autora Josipa Jur?evi?a, "Slu?aj Perkovi?"
Blagoslov spomen plo?a Napretkovim velikanima i predstavljanje knjige autora Josipa Jur?evi?a, "Slu?aj Perkovi?" Ispis E-mail

U Napretkovom domu u Mostaru, u ?etvrtak 14. studenog u ve?ernjim satima održana je prigodna tribina. U programu su sudjelovali: povjesni?ar i autor djela Slu?aj Perkovi? dr. sc. Josip Jur?evi?, odvjetnik i bivši ministar pravosu?a i uprave RH (1991. – 1992.) Bosiljko Mišeti? i fra Andrija Niki? predsjednik Napretka. Voditeljica je bila dr. sc. Ozana Ramljak.

Predstavljanju knjige prethodio je blagoslov spomen plo?a Napretkovih velikana: fra Radoslava Glavaša, fra Nikole Šimovi?a i dr. fra Leona Petrovi?a. Spomen plo?e blagoslovio je fra Iko Skoko.

Na po?etku tribine fra Andrija je rekao par rije?i o ovim velikanima, te napomenuo da se taj dan prisje?amo 111. obljetnice utemeljenja Hrvatskog potpornog društva Napredak u Mostaru kao i 23. obljetnice obnove rada Društva. U ime 1329 ?lanova HKD Napredak fra Andrija je pozdravio nazo?ne, dodavši: „Napretkova mladež u Mostaru je ne samo naš najbolji ukras nego i najglasnije glazbalo, na kojem život svira svojom silinom i mijenama, vje?nu glazbu neponovljivim ina?icama. Ovo je grad koji povezuje hrvatski narod ne samo s prošloš?u i budu?noš?u nego i sa svim podnevnicima i usporednicama, gdje su god živjeli i gdje žive Hrvati".

Potom je fra Andrija rekao par rije?i i o Napretkovim Velikanima: Profesor fra Radoslav Glavaš je utemeljitelj i prvi predsjednik društva za odgoj mladeži , te povjesni?ar, pokreta? Krš?anske obitelji i promicatelj gospodarstva u Hercegovini; fra Nikola Šimovi? (1839. – 1912.) je bio predsjednik Napretka i graditelj Napretkova velebnog zdanja u Mostaru, te franjeva?kih samostana na Humcu i u Mostaru, pisac, odgojitelj, generalni vikar Biskupija i provincijal; Dr. fra Leon Petrovi? (1883. – 1945.) je bio dugogodišnji predsjednik Napretka, odgojitelj mladeži, povjesni?ar, generalni vikar Biskupija, provincijal i predvodnik devedeset i trojice uznika i šezdeset petorice franjeva?kih mu?enika. U predve?erje 14. velja?e 1945.g partizani su ga sa šestoricom fratara odveli iz franjeva?kog samostana, ubili i njegovo tijelo bacili u Neretvu.

Nakon fra Andrije o knjizi Slu?aj Perkovi? govorili su zagreba?ki odvjetnik i bivši ministar pravosu?a i uprave RH Bosiljko Mišeti?, te povjesni?ar i autor knjige dr. sc. Josip Jur?evi?. O knjizi je pored ostalog re?eno; „Slu?aj Perkovi? je postao slu?aj koji je otvorio mogu?nost suo?avanja s najmra?nijom dimenzijom hrvatske prošlosti i sadašnjosti koja svim silama pokušava okupirati i hrvatsku budu?nost". (16.str.)

Povijesni?ar Jur?evi? o slu?aju Perkovi? govori kako je nastao taj spor navode?i potrebu za prikrivanjem traga novca u velikoj pretvorbenoj plja?ki Hrvatske. U knjizi se iznose imena visokih udbaških ?asnika, te opisuje uspon Josipa Perkovi?a u obavještajnoj hijerarhiji bivše države, te njegov doprinos u stvaranju obavještajne zajednice u RH. A mnogi bivši ?elnici u RH ne žele da Perkovi? progovori. „Nastojat ?e ga sprije?iti u tome na sve mogu?e na?ine. U knjizi se spominje i Aleksandar Rankovi? kojega je Tito odredio kao na?elnika OZN-e. Kako stoji u knjizi, Rankovi? je provodio Titove zapovijedi te je rukovodio ubila?kim strojem koji je masovnim i pojedina?nim pogubljenjima, zato?enjima u logore (Goli otok i Sveti Grgur), oružanim akcijama, politi?kim procesima i drugim vrstama represije neutralizirao tzv. Unutarnje neprijatelje". (str 64. i 65.). „Sve te zlo?ine, kao i njihove po?initelje komunisti su tajili. U knjizi dalje stoji, EU je u?inila što je morala. U svojim dokumentima jasno je osudila komunizam kao totalitaristi?ki sustav koji je ubijao svoje protivnike zbog druk?ijeg mišljenja".

Kao povjesni?ar, Jur?evi? u ovoj knjizi oslikava apsurde i karakter obavještajnih službi koje su u prijelomnim trenucima stvaranja nove Hrvatske države prevažne i nezaobilazne vlasti koja nastupa sa ozbiljnih i državotvornih funkcija. „Najve?i problem tada unutar Hrvatske nastao je onda kada je ona morala prihvatiti bivše udbaše bez kojih nije bilo mogu?e sastaviti kompletnu ratnu infrastrukturu države koja se nalazila pred ratom. Moglo bi se re?i da su oni jednostavno samo presvukli odore. Tako su srpskom agresijom na Hrvatsku svi udbaši bili abolirani ?injenicom doprinosa u ratu protiv Hrvatske ostavši tako u lagodnoj povlasti bezgrešnosti. Zbog toga ni danas nismo sigurni ne postoji li me?u tim sjenkama poneka krtica?.

U knjizi se dalje navodi: „Žalosno je da u hrvatskom društvu dominiraju oni kojima hrvatska žrtva ne zna?i ništa. Dok god oni drže sve oblike vlasti, medije, financijske i sve društvene institucije, naše žrtve ostat ?e skrivene. Naš dug prema njima svakim je danom sve ve?i".(dr. Andrija Hebrang)

Na kraju tribine svoju tegobnu uzni?ku sudbinu ispripovijedao nam je osamdesetogodišnji Mostarac Zvonimir Muci?., predsjednik Udruge politi?kih zatvorenika - opisuju?i potom svoje teške uzni?ke dane, svoj rad u rudniku, te kako uz taj rad završava strojarsku školu i kako nakon toga postaje ravnateljem Autoprijevoza u Mostaru i na toj dužnosti ostaje punih trideset godina. Ispri?ao je kako su pored njega udbaši zatvorili oko 1371 uznika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, osobito iz Hercegovine.
Potom je fra Andrija završio tribinu podijelivši zahvalnice nazo?nima.

Ana Mili?evi?

 

* * *

 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK IZ MOSTARA I
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

POZIVAJU VAS NA SUSRET
U POVODU
BLAGOSLOVA SPOMEN PLO?A NAPRETKOVIH VELIKANA:

FRA RADOSLAVA GLAVAŠA,
FRA NIKOLE ŠIMOVI?A I
DR. FRA LEONA PETROVI?A,
te predstavljanje knjige dr. Josipa Jur?evi?a,
Slu?aj Perkovi? – Spašavanje zlo?ina?ke budu?nosti.

„Komunisti su tajili i po?initelje tih zlo?ina kao i zapovjednike komunisti?kih odreda smrti... EU je u?inila što je morala. U svojim dokumentima jasno je osudila komunizam kao totalitaristi?ki sustav koji je ubijao svoje protivnike zbog druk?ijeg mišljenja... Komunizam i dalje melje istražitelje njihovih žrtava... Žalosno je da u hrvatskom društvu dominiraju oni kojima hrvatska žrtva ne zna?i ništa. Dok god oni drže sve oblike vlasti, medije, financijske i sve društvene institucije, naše žrtve ostat ?e skrivene. Naš dug prema njima svakim je danom sve ve?i." (Dr. Andrija Hebrang)

U programu sudjeluju:

dr. fra Miljenko Šteko, provincijal hercegova?kih franjevaca,
dr. sc. Josip Jurevi?,
bivši ministar pravosu?a Bosiljko Mišeti?,
dr. sc. Ozana Ramljak i
fra Andrija Niki?.

Program zapo?inje u ?etvrtak 14. studenoga 2013. u 17.30 sati u domu Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Kneza Mihovila V. Humskoga u Mostaru (bivša Liska br. 2, ulaz od Ljekarne)

Pozovite i prijatelje!
Radujemo se Vašem dolasku!

fra Andrija Niki?,
predsjednik

Mostar, 8. studenoga 2013.