Tribina Ispis E-mail

Na vik on živi, ki' zgine pošteno!

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (9)
I
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK (241)
MOSTAR

POZIVAJU VAS NA SUSRET U POVODU POGIBIJE

branitelja hrvatske državnosti
Petra Zrinskog i
Frana Krste Frankapana
i ubojstva
Šesdeset šestorice hercegova?kih franjevaca

„U boj, u boj", poziva Zaj?eva opera „Nikola Šubi? Zrinski", i vazda se vjeran Hrvat odziva, spreman sebe dati, da opstane Dom. A sva veli?anstvena i tragi?na povijest Hrvata je sažeta u stihovno-glazbenim vrhuncima: „Sad zbogom bud', Dome naš, oj zbogom! Od svud i svud na Te dušman ide priek i ve? u grob sveti trup sklada Tvoj, al' ne ?e: Za Te sin Tvoj u boj se kre?e! Dome naš, Ti viekom stoj!" Na Svijetu nema boljega prikaza duše i naravi vlastita naroda! I nema boljeg odgovora za?u?enima, zašto hrvatski narod i Hrvatska – premda vazda zatirana – navijek od mrtvih ustaje." Ta moja kob je hrvatsko groblje, rana i raka narodnih velikana i katoli?kih mu?enika. U srcu nam kukaju preživjeli suvremenici! Grudi mi tište turski bastioni, bataljuni švabski, dužda galioni, isto?nja?ki ?etnici, komunisti?ki partizani. Pastorak ja sam borbe svih giganta, guši me podlost lažljiva Bizanta, sofizam Be?a, pohota Budima, labirint mra?ni katakombskoga Rima, pohlepa Beograda. Naša je pak zada?a zahvaljivati znamenu bolnu Reda našega i dogra?ivati duhovne spomenike pre?ima i lu?onošama naše vjere i uljudbe."

Tragediju zrinsko-frankopansku i mu?eništvo hercegova?kih franjevaca povezujemo, da zablistaju nadljudskim djelom, te hrvatskom i krš?anskom prebolnom povijestnom ljepotom.

Oni dadoše sve za Dom i vjeru, namriješe nam našu diku i povijesnu bol, oti?oše u vje?nost, da navijek budu zvijezdama vodiljama hrvatskim pokoljenjima.

"Rod bo samo koj mrtve si štuje
Na prošlosti budu?nost si snuje!" (P.Preradovi?)
U programu sudjeluju:
Fra Mi?a Stoji?, fra Andrija Niki?, klapa Krš...
Voditeljica je Tina Laco, glumica
Komemoracija ?e se
održati u utorak 30. travnja 2013. u 19.00 sati
u domu Hrvatskog kulturnog društva Napredak,
Kneza Mihovila V. Humskoga u Mostaru
(bivša Liska br. 2, ulaz od Ljekarne)

Pozovite i prijatelje!

Radujemo se Vašem dolasku!

fra Andrija Niki?, predsjednik

Mostar, 10. travnja 2013.