Naslovica Napretkovi kalendari Napretkov povijesni kalendar za 2007
Napretkov povijesni kalendar za 2007 Ispis E-mail

Dragi prijatelji!

Polagano, ali sigurno u ku?e naših gra?ana, urede i škole ulazi i prati sve njezine stanovnike Napretkov povijesni kalendar.

Koncem mjeseca kolovoza 2006. na 14 listova velikog formata višebojno i plastificirano objelodanjen je Napretkov povijesni kalendar za 2007. godinu. Na stranicama novog Napretkova kalendara predstavljeni su u slici i rije?i doga?anja u Me?ugorju s porukom Prema zlatnoj obljetnici Marijinih ukazanja.

Download
pdf FOTO Galerija

 Gospa je Me?ugorje ucrtala u mapu svijeta, te od nepoznatog hercegova?kog mjestašca u?inila svjetski poznatim marijanskim svetištem. Poruka Gospinih ukazanja natkrila se nad svijetom kao nebo. Vjerni?ka okupljanja – do sada preko 30. milijuna – ne posustaju, pa na po?etku hoda prema zlatnom jubileju Me?ugorje podsje?a na katoli?ki svijet u malom. Gospa nas je svojim porukama – za svaki mjesec izdvojena je po jedna poruka - nau?ila kako biti sretan u društvu s pripadnicima razli?itih religija, nacija i rasa. Svoj ?udesni lijek Me?ugorje je primijenilo na mnogima. Nitko do sada nije uspio kompromitirati tamošnje ?udesne doga?aje. Najve?e ?udo je ipak samo Me?ugorje s vidiocima. Ono je svjetska jedinstvenost, jer su u njemu svi jednaki: vjernici i sve?enici, kardinali i (nad)biskupi, predsjednici država i obi?ni ljudi, vidioci i hollywoodske zvijezde.

Napretkov kalendar za 2007. prepoznaje vrijeme u kojemu živimo i Gospinu maj?insku ustrajnost u pou?avanju svoje djece posljednjih desetlje?a dvadesetoga i na po?etku dvadeset i prvog stolje?a. Želio bih da ovaj kalendar potakne ljude te ih dovede do ljepote mira koju samo Nebo može darovati. U Me?ugorju smo s Majkom i njezinim Sinom, jedna zajednica vjere, jedna Crkva, zajednica molitve, kajanja, klanjanja, predaje, razumijevanja. S me?ugorskim su pojavama povezani brojni doga?aji i poticaji. Mnogi su od njih urodili višestrukim plemenitim plodovima..

Kroz sto i ?etiri godine, uza sve protivštine i zabrane, HKD Napredak Mostar osiguravao je budu?nost, olakšavao brige, otirao suze brojnim generacijama mladeži i pomagali narodu u odgoju mladih ljeta. Kroz posljednjih petnaest godina Napredak Mostar održao je 150 kulturnih manifestacija, objavio 52 knjige u Knjižnici HKD Napredak Mostar i devet Povijesnih kalendara. Kalendari su nam, uz moje knjige – njih 90, gotovo jedini izvor prihoda za opstojanje i djelovanje. Studenti, a njih na Sveu?ilištu u Mostaru ima preko 13.000, i srednjoškolci s naših strana ve? traže pomo? za slijede?u godinu. Kroz posljednje dvije akademske godine podijeli smo 226 potpora i preko 11.250 eura sirotinji, koje, nažalost, ne samo u Hercegovini, nego u Mostaru ima sve više i više.

- Cijena pojedinom primjerku Kalendara je samo 6 KM , odnosno 25 kuna, 5 USA $, 5 eura + poštarina. Tko naru?i 100 i više komada dobiva popust od 10%. Prihodima od ovog Kalendara pomažete školovanju naše mladeži i gradnju Napretkova studentskog doma. Kalendar za 2007. možete naru?iti pismeno na adresi: HKD NAPREDAK MOSTAR, - Kneza Mihovila V. Humskog – bivša Liska, br. 2 - 88000 MOSTAR, p. p. 17 - ili posredstvom telefaksa: 00387 – 36 – 323 310 i 323 111, te - e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript . Svoj devizni prilog možete uplatiti na ime: HKD NAPREDAK MOSTAR SWIFT: ZABA BA 22 – 7100-48-06-17093- 8, a za KM broj: 22-10-01980-5- br. ra?una 3381002201980532 kod Zagreba?ke banke d.d. Mostar – za Kalendar...

Molim Vas javite mi što prije koliko primjeraka ovoga Kalendara želite naru?iti. Za narudžbe od 100 i više primjeraka, ako želite, dotiskat ?emo i Vaše impresume. Željene podatke sa upe?atljivim znakom pošaljite mi do 25. rujna 2006. godine.

Rado o?ekuje Vaše narudžbe, te za svaki prilog zahvaljuje i pozdravlja -

 

Prof. dr. fra Andrija Niki?, predsjednik HKD Napredak Mostar

Mostar, 1. rujna 2006.