Aktivnosti (tečajevi i izložbe)

Glazbene radionice

Želeći unaprijediti glazbenu kulturu u našem Gradu,

Hrvatsko kulturno društvo „Napredak” Mostar

POZIVA

na uključivanje u glazbene radionice

1. Škola harmonike i klavijatura

2. Škola gitare

3. Škola klavira

4. Prijava u „Dječji zbor”.

Nastava se izvodi individualno i grupno prema dogovoru dva puta u tjednu.

Prijaviti se i dobiti dodatne informacije možete osobno

u prostorijama HKD „Napredak” Mostar ulica K. M. V. Humskog (bivša Liska br. 2)

E-mail: hkd.napredak.mostar@gmail.com ili

na broj telefona 036/ 323-310, u periodu od 9 – 12 i 17 – 19 sati.

 

Dobro došli!

HKD NAPREDAK MOSTAR

Mostar, 5. rujna 2014. godine