Ukorak s vremenom

Association of Young Psychologists

Izvještaj
Projekat: “Tvoja karijera – Tvoj život”

“Udruženje Mladih Psihologa” je realiziralo projekat pod nazivom “Tvoja karijera – Tvoj život” u period od 4.3.2013. – 6.4.2013. godine. Osnovni cilj ovog projekta jeste pomoći mladima pri odluci o izboru budućeg zanimanja.

Udruženje mladih psihologa je u proteklih mjesec dana aktivno obučavalo 51. maturanta iz 16 srednjih škola sa područja Mostara za izbor zanimanja i razvoj karijere kroz projekat ‘Tvoja karijera – tvoj život’. Maturantima su prošli kroz 34 radionice sa 8 trenera, te je odrađen 51 inividualni intervju sa svim učesnicima. Maturanti su kroz pomenutu obuku imali priliku prisustvovati radionicama na teme: timski rad i liderstvo, kritičko razmišljanje i asertivnost, nenasilna komunikacija, … Osnovni razlog ovakve koncepcije projekta jeste razvoj socio-emocionalnih kompetencija koje uveliko određuju čovjekov uspjeh u životu bez obzira na zanimanje kojim se bavi, kao i uvid u vlastite sposobnosti i mogućnosti bavljenja određenom profesijom. Obuka maturanata je održana u prostorijama Centra za Kulturu Mostar i HKD “Napredak”.

Projekat je završen 4.6.2013. godine svečanom dodjelom certifikata učesnicima obuke u OKC “Abrašević”, gdje je održan i sajam fakulteta. Tom prilikom svi srednjoškolci su se mogli upoznati sa ponudom visokoškolskih ustanova u Mostaru. Pored 19 štandova na kojima su svoje programe i aktivnosti predstavili fakulteti Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru, bilo je i prilike da se mladi upoznaju i sa radom studentskih organizacija koje se svojim angažmanom zalažu za bolje uvjete studiranja u Mostaru.

Projekat “Tvoja karijera – Tvoj život” realiziran je u suradnji sa Gradom Mostarom, Vijećem mladih Grada Mostara, SHL fondacijom, Unijom studenata Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te Službom za zapošljavanje HNŽ.